Yargı Çalışanlarına Adalet İstiyoruz

Siyasi ve ideolojik yapıları nedeniyle biraraya gelemeyen , bu nedenle kamu çalışanlarının gücünü toplu pazarlık masasına taşıyamayan sendikal anlayışlara karşı kurulan HAKSEN; insanı esas alan, kişisel inanca ,düşünceye ve yaşam tarzına saygılı, hak ve emeği kendisine rehber edinmiş olan herkesi kucaklayan ve kapsayan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sendika üyelerinin kendisine emanet ettiği iradesini siyasi ve ideolojik amaçlara alet etmeden, yapılan her türlü haksızlığa karşı üyelerinin yanında olmaktadır. Herhangi bir siyasi veya egemen gücün değil MEMURUN ARKA BAHÇESİYİZ diyebilen ilk ve tek sendikadır.

Siz Değerli Yargı Çalışanları vermiş olduğumuz hak ve emek mücadelemizde öncelikli olarak aşağıdaki hususlarda çalışmalarımız devam etmektedir.

•Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmesi,
•Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki memurların Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması,
•Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması,
•Fiili Hizmet Zammı (Yıpranma Payı) verilmesi,
•UYAP gelirlerinden çalışanlara pay ödenmesi,
•Yazı İşleri Müdürlerinin Ek Gösterge mağduriyetinin giderilmesi,
•Zabıt Katiplerinin hizmet süresine uygun Kadrolarının verilmesi,
•Ulaşım kartlarının ülke genelindeki tüm personele verilmesi,
•Aday memurlara hizmet öncesi eğitimlerinin verilmesi,
•Yargı Çalışanlarına yönelik her türlü gayri insani davranışların önlenmesi,
•Tüm adliyelerde KREŞ açılması,
•Yargı çalışanlarının yararlanacağı lojman, kamp, lokal ve sosyal tesislerin açılması,
•Zabıt Katibi unvanı yerine Adalet Memuru unvanı verilmesi,
•Yemek ücretlerinin düşürülmesi,
•Personele yönelik angaryanın önlenmesi,
•İdari yargıda çalışanlara geçmişe yönelik havuz parası ödenmesi,
•Banka promosyonlarının tüm personele eşit ödenmesi,
•Tüm Yargı birimlerine servis hizmeti verilmesi ,
Cevdet Telefoncu
Cevdet Telefoncu
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26