Memurun Toplu Sözleşme Sürecinde Öğrendikleri

Cumhuriyet tarihinde memurlar ve sendikalar yönünden çok önemli bir gelişme olarak görülen toplu sözleşme süreci memurları tatmin etmedi hatta pek çok memur nezdinde hayal kırıklığı yarattı. Üç yetkili sendika tarafından talep edilen toplam on dokuz maddeden hiç biri gerçekleşmedi. Fakat bu toplu sözleşme sürecinde bence memurların en büyük kazançları öğrendikleri bazı şeyler oldu . Öncelikle

Siyasal partilere angaje olmuş ve onların arka bahçesi konumundaki sendikaların memurlara hiç bir yarar sağlamayacağı anlaşıldı
Kamu çalışanlarını sadece memuriyet ortak paydasında buluşturacak bir sendikaya ihtiyaç olduğu ortaya çıktı
Yunanistandaki ne benzer bir krizin çıkmasının memurlara verilecek zam oranına bağlı olduğunu öğrendik
Açıklanan büyüme rakamlarına karşın memurun ve emeklinin bundan alacağı pay olmadığını anladık
Öğretmenlere verilen değerin ders saatleriyle ölçüldüğünü öğrendik
Adında memur kelimesi geçen bir sendikanın aslında iş veren sendikası olduğu ortaya çıktı
Masa başı ayak oyunlarının nasıl yapıldığına şahit olduk
Basının yaptığı haberlerle normal vatandaşı memura karşı kışkırttığını onların gözünde memuru nasıl küçük düşürmeye çalıştığını gördük
Hakem heyetinin aslında hükümetin kararını onaylamaktan öteye gidemeyeceğini anladık
Tam anlamıyla birlikte hareket edemeseler de sendikaların beraber yapmaya çalıştığı eylemler, eğer memurların ortak bir amaç için beraberce hareket ederlerse ne kadar önemli bir güç olduklarını gösterdi
Bu öğrendiklerimizden ders alamayacaksak ve özellikle son on yıldır mum gibi eriyen haklarımız için sesimizi çıkarmayacaksak bunların hiç bir anlamı kalmaz ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan esnek çalışma, kısmı çalışma, evden çalışma ve akabinde tüm kamu hizmetlerinin taşeron eliyle ve 4/C kapsamında yapılması projeleri gerçekleştiğinde çıkaracak bir sesimiz bile olmayacak

Dilaver Korkmaz
Dilaver Korkmaz
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26