Neden Örgütlü Olmalıyız ?

Ülkemizde daha çocukken eğitim de fırsat eşitsizliği ile başlayan hayatımız hep eşitsizlik, kayırma, birilerinin himayesi ile devam etmektedir. Kendi ayaklarının üzerinde duran ve kimseye minnet etmeyen insanlar ise deyim yerindeyse tırnaklarıyla kazımaktadırlar hayatlarını.. Arkalarında dayısı olmayanlar, güçlerini önce kendilerinden sonra hukuktan almaktadırlar. Ancak bazen ne kadar haklı olsan da tek başına bir şeyleri savunman , arkasında durman maddi ya da manevi mümkün olmamaktadır.İşte bu noktada örgütlü olmak önem kazanmaktadır.
Örgütlü olduğun zaman artık kişi değil tüzel bir yapın oluyor. Kişi olarak seni muhatap almayanlar tüzel kişiliğini sevse de sevmese de muhatap almak zorunda kalıyor. Çünkü eğer almazsa kendi koltuğu tehlikeye giriyor, makamın gereği olan tarafsızlığını koruyamamış oluyor, medya ya malzeme olabiliyor. Akıllı olan hiçbir yönetici böyle bir şeyi göze almayacağı için o yasal örgütü illa ki muhatap alıyor. Dünya var olduğundan beri bireysel her hareket örgütlendiğinde, çoğalıp kitleleri sürüklediğinde amacına ulaşmıştır.
Yapılan haksızlığa kişisel olarak karşı çıktığımızda hedef tahtası haline geliyoruz, oysa aynı haksızlığı daha yüksek sesle bir örgüt dile getirirse birileri dinlemek zorunda kalıyor.
İşte tam da bu nedenle arkadaşlar, kamunun yükünü çeken , üretilen işin mutfağında çalışanlar olarak , ezilenler olarak birlikte olmak zorundayız. Arkasında dayısı olmayanlar, haksızlığa boyun eğmeyenler, siyasete sığınmayanlar, hukukun herkese lazım olduğunu düşünenler, demokrasiden yana olanlar, fırsat eşitliği olsun diyenler örgütlü olmak zorundalar. 657 ye tabi olanların yasal olarak bir araya gelecekleri tek çatı sendikadır. Bu hak size verilmemiştir. Söke söke alınmıştır. Bu hakkın alınması için defalarca başvuru yapılmış, iki dava açılmış, ilk mahkeme kararını uygulamayan yönetim görüş aldım dediği Devlet Personel Başkanlığı’ nıda dava edip kazanınca uygulamak zorunda kalmıştır. Bir kere her arkadaşımız sendika hakkına adına sahip çıktığı gibi sahip çıkmalıdır. Bu o kadar önemlidir. Niye mi? Çünkü artık yalnız değilsin….
Sendikaya üye olarak vekaletini veriyorsun, sendikada vebalini alıyor. Burada önemli olan hakkını savunacak, kimseye eyvallahı olmayan , kimsenin arka bahçesi olmayan , çay kahve muhabbeti yapmayan bir sendikaya vekaletini vermektir. Vekaletini verdiğin sendika da vebalini aldığının farkında olmalıdır..
Bizler Hakseni kurarken diğer hiçbir sendikada olmayan üye= genel başkan, genel başkan=üye düşüncesiyle delege sistemi olmadan bu sendikayı kurduk. İsteyen her üyemiz doğrudan genel başkanlığa adaylığını koyabilir. Sendikamızda kast sistemi yoktur, sendikamızda karşılıklı güven ve samimiyet vardır. Sendikamız her partiye aynı mesafede olduğu için hep masanın karşısında sorunları ileten, isteyen taraftır. Kimsenin hasmı veya hısmı değildir. Bu nedenle farklı olduğumuzu iddia ediyoruz. Kimse 4/c yi kapıdan içeri sokmazken bizler çözüm araştırması içindeydik. Daha yapılması gereken pek çok konu varken birileri çıkmış TUİK de topyekün sendikacılığı yok etmeye çalışıyor, bu sendikacılığa değil, sizlere ihanettir. Birileri elindeki sopası düşsün istemiyor, birileri hiçbir hak vermeden eziyetle emek istiyor.. Geçen yıl biz hükümetin adamıyız, şunlar şunlar da bizim adamımız diyenler, 4/c li kardeşlerimizi oyalamak adına başka oyunlar içindeler.. Hepinizi aklı selim düşünmeye ve hakkınıza sahip çıkmaya davet ediyorum.
Sizin söyleyemeyeceğinizi sendika söyler, sizin haykırışlarınızı yaşadığınız zulmü sendika haykırır. Tek başına bir dava açmak isteseniz ve %100 haklı olsanız , önce 200 TL. mahkeme harcı sonra en zoru güvenilir bir avukat, avukatlık ücreti v.s. v.s. uzar gider.. Oysa sendika avukatı için açtığı her dava öncelikle itibarı, kariyeri olduğu için güvenilirliği tartışılmaz. Ayrıca sendika üyesi olan her arkadaşımız avukatlık ücreti ödemez. Diyelim ki konuda adınızın geçmesini istemediniz , sendika konunun önemine göre sizin yerinize dava açar.
Bakın Haksen’in sadece 4/c için halen devam eden davalarına;
1-2010 yılından önce işten çıkarılan veya emekliye sevk edilen 4/C personeline ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi,
2-2010 yılındaki Bakanlar Kurulu kararında TÜİK ile diğer 4/C personeli arasındaki ücret farklılığının giderilmesi ve TÜİK kararının da 1.1.2010 tarihinden itibaren uygulanması.
3-2010 yılından itibaren ödenmeye başlanan iş sonu tazminatından %15 Gelir Vergisi kesintisinin iptali, fazla çalışma ödemesinin tazminata dahil edilmesi, emekli işçi ve memurlara ödenen 750 TL yol tazminatının 4/C li emekli personele de ödenmesi,
4-Emeklilik süresini doldurduğu gerekçesiyle isteği dışında 4/C sözleşme fesih işleminin iptali,
5-Herhangi bir gerekçe gösterilmeden sözleşme yenilememe işleminin iptali,
6-Diğer kamu görevlilerine yapılan fazla çalışma ödemesinin 4/C personele de yapılması .
7-Aile yardımı alınması için de dava açılmıştır.
Arkadaşlar, bizler siyasetle bu konunun düzeleceğine inanmıyoruz, eğer siyasetle olsaydı, bu konu defalarca Meclis çatısında gündeme getirildi. Her şeyden önce bizler defalarca soru önergesi ile konuyu taşıdık. Zaten bu kadar çabamızdan sonra sendika hakkının mutlaka alınması gerektiğine inandık.
Arkadaşlar, bizler sadece ve sadece insana yakışır koşullarda çalışmak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz.
Bizler ilkeli, dürüst mücadele ediyoruz. Bu nedenle iftiralara , yalanlara karşı sessiz kalmaktan ziyade felsefemiz Mevlana’nın dediği gibidir. “ Kör cehalet çirkinleştirir insanları, Suskunluğum asaletimdendir;Her lafa verilecek bir cevabım var.Lakin; Bir lafa bakarım laf mı diye,Bir de söyleyene bakarım ADAM mı diye…”
Haksen’in Genel Başkanı’ndan yönetim kurulu üyelerine kadar her bir ferdi bir telefon yakınlığındadır ve emin olun sizin her sorununuzu yüreğinde hisseder, ne gerekiyorsa tüm imkanları zorlayarak yapmaya çalışır. Her şey bir yana “”4/C Onur Meselem “” diyen bir Genel Başkan var Arkadaşlar..Eğer sizinde onur meselenizse hakkınıza , sendikanıza sahip çıkın…

Asuman Bozoğlu
Büro Hak-Sen
Genel Sekreteri
Asuman Bozoğlu
Asuman Bozoğlu
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26