Maliye Çalışanları Haklarını Kaybediyor

Devletin vatandaşına verdiği her türlü kamu hizmetinin bir maliyeti vardır. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, adalet, iç ve dış güvenlik başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerin maliyetinin yüzde 85’i toplanan vergilerden oluşur.

Ancak, hiç kimsenin aklına bu verginin kimler tarafından hangi şartlar altında toplandığı gelmez. Oysa kamuda görev yapan memurlar içerisinde gerek iş yükü gerekse mevzuat yönünden en zor görev yapanların başında maliye çalışanları gelir.
Devletin kanunla koyduğu vergiyi toplarken, denetim yaparken silahlı, sopalı ve sözlü saldırılara maruz kalırlar. Devletin vergi alacağını tahsil etmek için haciz yapmanın hem haciz yapılan kadar haciz yapan maliyeci içinde ne kadar zor olduğunu ancak yaşayan maliyeciler bilir.

Mükellefe ceza kesmenin, tebligat ve yoklama yapmanın zorluklarını anlamak için yaşamak gerekir.

Tüm bunları yaparken maliyeciler yapayanlızdır. Her türlü tehlikeye karşı kendilerini koruyabilecekleri hiçbir güvenceleri yoktur. Allah’a emanet görevlerini sürdürürler.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerin , hayat kurtaran doktorlarımınızın, iç güvenliğimizi sağlayan polislerimizin ve sınırlarımızı bekleyen mehmetçiklerimizin görevleri ne kadar kutsalsa maliye çalışanların görevleri de o kadar kutsaldır.

Maliye çalışanlarının topladığı vergilerde tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı vardır. 75 Milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı vardır.

Böylesine önemli bir görevi yerine getiren vefakar ve cefakar maliye çalışanları emeğinin karşılığını alabiliyor mu ?

Kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına alıp huzur içerisinde çalışabiliyor mu ?

Liyakata bağlı olarak mesleğinde yükselebiliyor mu ?

Meslek yaşamındaki emeklerine karşılık insanca bir emeklilik geçirebiliyor mu ?

Tüm bu soruların karşılığı kocaman bir HAYIR cevabıdır. HAYIR HAYIR HAYIR.

Ülkemizde hangi kurumda bir ücret tartışması yaşansa ilk akla gelen maliye çalışanlarıdır.
Onların ücretleri emsal gösterilir.

Nerde bir fazla mesai ücreti konuşulsa hemen maliye çalışanlarının mesaileri gündeme gelir.

Bu emsal göstermeler sonucu maliye çalışanlarının parasal hakları dondurulmuş. Tıpkı özelleştirme sonucu nakledilen kamu görevlilerine uygulandığı gibi diğer kurumların ücretleri maliye çalışanlarına eşitleninceye kadar ek ödemelerde hiçbir artış yapılmamıştır.

Son olarak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucu fazla mesai haricinde herhangi bir kurumdaki memurla aynı ücrete getirilmiştir.

2012 yılının sonunda Fazla Mesailerinde kaldırılarak, tüm kamu kurumlarındaki mesailerin Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek olması sonucu maliye çalışanlarının hizmetlerinin karşılığı olan fazla mesaileri de eşitlenecektir.

Şef unvanının şahsa bağlı kadro olarak bırakılması nedeniyle memurların görevde yükselme hakkı kalmamıştır.

Maliye Bakanlığında Defterdarlık Uzmanı, Gelir İdaresinde Gelir Uzmanlığı unvanını alamayan personelin bundan sonra önlerinde herhangi bir hedef kalmamıştır.

Herhangi bir şekilde Uzman unvanı alamayan personelin mesleki olarak görevde yükselme hakkı kalmamıştır.

Yardımcı Hizmetler kadrosundaki personelin verdiği hizmetlerin aksamaması için görevde yükselme sınavı yapılmayarak büyük bir haksızlık yapılmaktadır.

Diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarında sınavsız olarak tüm personele verilen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrosu Maliye Çalışanlarına yıllardır sınavla verilmekteyken, Sendikamız tarafından hem Maliye Bakanlığına hem de Gelir İdaresi Başkanlığına açtığı davalar sonuçlanmadan sınav şartı kaldırılmıştır.

Ancak, yapılan atamalar personelin hak ettiği kadro derecelerinin altındaki kadrolara yapılmaktadır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar aynı mevzuat altında toplanarak 3600 ek gösterge ve makam tazminatı verilmiştir.

Bu uygulamada da Maliye Bakanlığının yükünü omuzlayan Defterdarlık Uzmanları ile Gelir İdaresindeki binlerce Gelir Uzmanı kapsam dışında tutularak sadece çalışırken değil emekli olduklarında da devam edecek çok büyük bir hak kaybına maruz bırakılmışlardır.

Maliye çalışanlarına ödenen ücretlerinin yarısı ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinden oluşmaktadır. Ek ödemelerin emekli maaşına yansımaması sonucu emekli olan bir maliye çalışanı maaşının yarısını dahi emekli maaşı olarak alamamaktadır.

Bu nedenle binlerce maliye çalışanı emekliliği aklından bile geçirmemekte, adeta çalışmaya mahkum olmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan resmi istatistiklere göre vergi dairelerinde çalışan personelin yüzde 57’sinin 20 yıldan daha fazla hizmeti var. Gelir İdaresinin merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan personelin yüzde 21’nin hizmeti 25 yıldan fazladır. Bu istatistiklerde göstermektedir ki maliye çalışanları yaşlanmakta ama emekli olamamaktadır.

Sonuç olarak; maliye çalışanları her geçen yıl haklarını kaybetmekte, bir önceki yılı arar duruma gelmişlerdir.

Büro Hak-Sen kurulduğu günden beri maliye çalışanlarının sadece çalışırken değil, emekli olduklarında da insanca yaşabilecekleri ekonomik ve sosyal haklara kavuşması için mücadele etmektedir.

Maliye çalışanlarının topyekün haklarını korumak ve geliştirmek için mutlaka MALİYE HİZMETLERİ SINIFININ ihdas edilmesini istiyoruz.

Bu durumda, maliye çalışanları sadece çalışırken değil emekli olduklarında da gelecek korkusu olmadan emeklerinin karşılığını alabileceklerdir.

Maliye Hizmetleri Sınıfının oluşturulması için , tüm sendikaların ve derneklerin birlikte mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu konuda yapılacak her çalışmaya verilecek her türlü mücadeleye var olduğumuzu ilan ediyoruz.

Tüm maliye çalışanlarını hak ve emeğin mücadelesini veren HAKSEN’de birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.
Ayhan Çivi
Ayhan Çivi
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26