4/C personelin iş sonu tazminatı hakkında

İdare Mahkemesi, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin iş sonu tazminatının gelir vergisinden muaf tutulmasına ve fazla çalışma ücretinin tazminata dâhil edilmesine karar verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde 25 yıl süreyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre “geçici personel” olarak görev yaptıktan sonra emekli olan sendika üyesine ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilmesi ve her ay ödenen fazla çalışma ücretinin iş sonu tazminatına dâhil edilmemesi nedeniyle Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) tarafından açılan davada, Ankara 17.İdare Mahkemesi yapılan işlemin iptaline karar verdi.
Kıdem tazminatı olarak kabul edilen iş sonu tazminatının gelir vergisinden müstesna tutulması gerektiği, sözleşmede yazılı ücretine ek olarak çalışana sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerinden olan fazla çalışma karşılığı yapılan ödemelerin de, iş sonu tazminatının hesabına dahil edilmesi gerektiği belirtilen kararda, iş sonu tazminatının eksik hesaplandığı ve eksik ödeme işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı, denildi.

Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26