Ayniyat Saymanı Şef kadrosuna atanamaz

Samsun Defterdarlığında Ayniyat Saymanı olarak görev yapan üyemizin Şef olarak atanma işlemi Samsun 1.İdare Mahkemesince iptal edildi.

Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26