Emeklilik Süresinin Dolması İşten Çıkarma Nedeni Olamaz

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre 1990 yılından beri TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünde görev yapmakta iken “emeklilik hakkını kazandığı” gerekçesiyle 2011 yılında sözleşmesi yenilenmeyerek işine son verilen Büro Hak-Sen üyesi Fatma Mirzaoğlu, adına sendika tarafından açılan davada Bursa 1.İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararı sonucu görevine başlamıştı.
Davanın esastan incelemesini tamamlayan Bursa 1.İdare Mahkemesi 29.09.2011 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

İdareye verilen takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılması gerektiği vurgulanarak, söz konusu işlemde verilen yetkinin aşılarak, görevinde başarısızlık veya hizmetine ihtiyaç duyulmadığına dair hukuken geçerli somut bir tespitin olmadığı belirtilen kararda, davacıya geriye dönük olarak maddi kayıplarının davanın açıldığı 18.02.2011 tarihinden itibaren işletilecek yasal gecikme faizi ile birlikte ödenmesine karar verildi.


Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26