4/C personelin görevlendirmesine yürütmeyi durdurma

Tokat İdare Mahkemesi , sendika temsilcimizin hukuka aykırı olarak yapılan görevlendirmesinin yürütmesini durdurdu.

Tokat Erbaa Kaymakamlığı'nda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre görev yapan sendika temsilcimiz Karanfil Selçuk, Kaymakamlık onayı ile Gökal Çok Programlı Lisesi'ne görevlendirildi.

Görevlendirmenin iptali için üyemizi temsilen sendikamız tarafından açılan davada, Tokat İdare Mahkemesi tarafından yapılan görevlendirme hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kararda; Kaymakamlığın görevlendirme yetkisinin bulunmadığı, ancak valiliğe teklifte bulunulabileceği gerekçesiyle yapılan işlemin hukuk aykırı olduğu kararı verildi.

Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26