4/C işsonu tazminatından gelir vergisi kesintisi iptali

Vergi Mahkemesi, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan sendika üyemizin iş sonu tazminatından gelir vergisi keslimesini iptal etti.

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan sendika üyemize ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilmesi işlemi Ankara 2.Vergi Mahkemesince iptal edildi.

Mahkeme, iş sonu tazminatının kıdem tazminatı niteliğinde bir ödeme olması nedeniyle gelir vergisinden muaf tutulması gerektiğine karar vermiştir.

Daha önce de Ankara 17.İdare Mahkemesi 4/C li 2 sendika üyemizin iş sonu tazminatından yapılan gelir vergisi kesintisinin iptaline karar vermişti.

Yargı kararlarının ortaya koyduğu durum karşısında , iş sonu tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesilmemesi için genel bir düzenleme yapılması amacıyla Maliye Bakanlığına gerekli başvuru yapılacaktır.

Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26