Adalet Bakanlığından Fazla Mesai Ücreti Talebimize Cevap Geldi

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Genel Koordinatör Hanifi Gökçek tarafından Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e gönderilen mektupta Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talep edilmişti.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen cevapta;

Sendikamızın talebi doğrultusunda, yoğun iş yükü altında görev yapan personelin moral ve motivasyonunun düşeceği, yoğun bir şekilde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil taleplerinin de bulunduğu belirtilerek, fazla mesai ücreti ödenmesi için 11/12/2013 tarihinde Maliye Bakanlığına başvuru yapıldığı belirtilmektedir.

Yazıda, Maliye Bakanlığının cevabının beklendiği söylenmektedir.

Sendikamız Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık nezdinde konuyu yakından takip etmektedir.
Eklenme : 10 Mart 2014
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26