Yargı Çalışanlarından Kravatlı Protesto

Adalet çalışanlarının başta fazla çalışma ücreti olmak üzere gasp edilen haklarınının geri verilmesi için Büro Hak-Sen Adalet Şubesinin organize ettiği eylemde basın açıklaması Büro Hak-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Cevdet Telefoncu tarafından yapıldı.

“Memurlar Kravatlı Köle Değildir”, “Mesai dediler Hakkımızı Yediler”, “Yargıda Adalet , Adalette Sefalet”, “Memurlar Burada, Yönetenler Nerede”, “Memuruz Haklıyız Kazanacağız” sloganların atıldığı eyleme Adalet Bakanlığı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Sincan Adliyesi ve Ankara Adliyesinden yargı çalışanları katıldılar.

Haksen ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Eğitim Hak-Sen Başkanı Hanifi Gökçek , sendika yöneticileri de destek verdiler.
Eyleme katılan yargı çalışanları kravatlarıyla ellerini kelepçeleyerek kendilerini Adalet Bakanlığının parmaklıklarına bağladılar.

Basın açıklamasını yapan Büro Hak-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Cevdet Telefoncu şunları söyledi;

“DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI, SEVGİLİ YARGI EMEKÇİLERİ,

Ülkemizdeki adalet teşkilatı sadece hâkim ve savcılardan ibaret gibi bir algı oluşturulmuştur. Halbu ki 30 binin üzerindeki yargı çalışanı yargı çarkının içerisinde insanüstü bir gayretle ve büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Bizler yargı çarkının en büyük dişlilerinden birisiyiz. Ailemize ve çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için binbir zorlukla mücadele eden Yargı Çalışanlarıyız. Yargıdaki iş yükü her geçen gün artarken bizlerin mali hakları birer birer elimizden alınmaktadır. Sosyal hak ve imkânlarımız ise zaten yok hükmümdedir.

ADALET TEŞKİLATINDAKİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DEĞİŞMELİDİR.

Adalet teşkilatının idari yönetimi hala mahkeme anlayışı ile çalışmaktadır. Bakanlığın ve diğer idari birimlerin büyük çoğunluğunda üst ve orta yönetim kademeleri hâkim ve savcılardan oluşturulmaktadır. Bu nedenle, sadece hâkim ve savcıların özlük haklarıyla ilgilenen diğer personeli yardımcı personel olarak değerlendiren bir anlayış hâkim kılınmaktadır.
Bu anlayışın yerine, İdari kadroların kamu yönetimi, işletme, iktisat vb. alanlarda eğitim almış personelden oluşturulması gerekmektedir.

ÇAĞDIŞI KALMIŞ UNVANLAR DEĞİŞTİRİLSİN.

Zabıt Kâtibi denince sadece mahkemede hâkim önünde tutanak yazan personel akla gelmektedir. Bu sadece Zabıt Kâtiplerinin yürütmekte olduğu işlerden bir tanesidir. Oysa Zabıt Kâtipleri adliyelerde vatandaşla Devlet arasında iletişimi kuran köprülerden biridir. Yargılamanın tüm aşamalarında aktif olarak görev yapmaktadırlar.
Bu nedenle, artık çağdışı kalmış bu unvanın kaldırılarak yerine “Yargı Memuru”, “Hukuk Memuru” , “Yargı İşletmeni” gibi yaptığı görevlere uygun bir unvanın verilmesini istiyoruz.

MÜBAŞİRLERİN GENEL İDARİ HİZMETLER KADROSUNA ALINMALIDIR.

Mübaşirler hizmetleri yürütürken üniformaya sahip çalışanlardır. Nasıl ki; bir polis, bir itfaiye eri, bir ordu mensubu resmi üniforma ile görev yaparken genel idari hizmetleri sınıfından sayılıyor ve özel kılınıyorsa, Adalet Saraylarının üniformalı fedakâr ve cefakâr çalışanı olan Mübaşirleri genel idari hizmetleri sınıfını hak etmektedir.

Bu üniforma içerisindeki mübaşirlerimizi hizmetli olarak kabul etmek mümkün değildir. Mahkemeye ait posta evrakları ile diğer görevleri yerine getiren Tozlanmış arşiv odalarında yıllanmış dosyalarının arşivlenmesi ve bunların ayrılmasını sağlamasında, keşiflerde üniformalı olarak görev alan ve keşif mahallinin nizam ve intizamını sağlanmasında önemli görevler üstlenen Mübaşirlerin GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA geçirilmelidir.

YARDIMCI HİZMETLİ PERSONELE GÖREVDE YÜKSELME HAKKI VERİLMELİDİR.

Adalet teşkilatında görev yapan yardımcı hizmetlerdeki personel tamamen üvey evlat muamelesi görmektedir. Bu personelin “hizmetli” olarak emekli olması sanki kader gibi bir uygulama yapılmaktadır. “
Sonradan bir üst öğrenimi bitiren pek çok personel hala aynı kadroda çalıştırılmaktadır. Bu nedenle, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi hizmetli personel için de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

YARGI ÇALIŞANLARI KAYBETMEYE MAHKÛM EDİLDİ.

Bizlerin yürüttüğü görevler nedeniyle elde ettiğimiz mali haklarımız birer birer elimizden alınmaktadır.

Aylık ortalama ;

• 2006 yılına kadar ödenmekte olan 350 TL nöbet ücretimiz,

• 150 TL havuz ikramiyemiz,

• 70 TL ulaşım ödeneği (İstanbul, Ankara, İzmir hariç)

• 202 TL fazla çalışma ücretimiz,

Olmak üzere son 5 yıl içerisinde aylık ortalama 770 TL civarında bir mali hakkımız göz göre göre cebimizden geri alınmıştır.

Tüm bu ödemelere gerekçe olan görevlerimiz artarak devam ederken, mali haklarımızın elimizden alınması ADALET ÇALIŞANLARINA yapılan EN BÜYÜK ADALETSİZLİKTİR.

HUKUK DIŞI UYGULAMA DEVAM EDİYOR.

666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesailerimizle ilgili Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen hala fazla çalışma ücretlerimiz ödenmemektedir. Biz haklarımızı almak için kime güveneceğiz. Yargının en üst mahkemesinin kararı uygulanmamaktadır. Sayın Adalet Bakanımıza sesleniyoruz;

“Bizleri Maliye Bakanının Adaletine ve insafına bırakmayınız”.

Fazla çalışma ücretlerimizin bir an evvel ödenmesini talep ediyoruz.

ULAŞIM YARDIMI TÜM İLLERE ÖDENMELİDİR.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de görev yapan yargı çalışanlarına yapılan ulaşım yardımının diğer tüm illerde görev yapan personele de ödenmesini istiyoruz. Diğer personel mesaiye evinden gitmektedir. Bunun için cebinden para harcamaktadır. Bu ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz.
Eklenme : 09 Ocak 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26