Gelir İdaresine "Müdahale" Başvurusu

Sendikamıza ait bildirinin Gelir İdaresi Başkanlığı önünde dağıtımı sırasında güvenlik görevlilerince sendika temsilcimize yönelik engelleme girişiminin soruşturulmasını istedik.

Genel Başkan Ayhan Çivi tarafından yapılan yazılı başvuruda;

"4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca faaliyetlerini sürdüren sendikamız yönetim kurulunca; genelde kamu görevlilerinin özelde Maliye Bakanlığı personelinin haklarındaki gerilemeye kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ilgili güvenlik makamlarının da oluru alınarak belirlenen güzergâhta 5 Ekim 2013 Cumartesi günü “geri geri yürüme” eylemi yapılmasına karar verilmiştir.
Etkinliğin duyurulması amacıyla ekte sunulan broşür hazırlanarak kamu görevlilerine iletilmesi için sendikamızın genel merkez yönetim kurulu ile Ankara’da bulunan 1 ve 2 nolu şubelerin yönetim kurulu üyeleri görevlendirilmiştir.
2 Ekim 2013 günü sabah mesai başlama saatinde broşürlerin Gelir İdaresi Başkanlığı binasının önünde dağıtılması kurumunuz güvenlik görevlilerince zor kullanılmak suretiyle engellenerek sendikamızın Ankara 1 nolu Şube Başkanı Ömer Yılmaz tartaklanmak suretiyle bina önünden uzaklaştırılmıştır.
Gerek dağıtılan broşürüm içeriği gerekse dağıtılmasında herhangi yasadışı bir unsur olmamasına rağmen güvenlik görevlilerinin müdahalesi, sendikal faaliyetimizi engelleme anlamına gelmektedir.
Gerek Ceza Kanununun gerekse diğer ilgili mevzuata göre suç teşkil ettiğine inandığımız bu müdahaleyi yapan görevliler hakkında gerekli idari soruşturmanın yapılarak sendikamıza bilgi verilmesini, diğer hukuki başvuru yollarımız saklı kalmak üzere arz ve talep ederim." denildi.
Eklenme : 01 Kasım 2013
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26