Haklarımız için Maliyeye geri geri yürüyoruz

MALİYE ÇALIŞANLARI
HAKLARINA “GERİ” YÜRÜYOR…

Devletin kanunla koyduğu vergiyi toplarken, denetim yaparken silahlı, sopalı ve sözlü saldırılara maruz kalırlar. Devletin vergi alacağını tahsil etmek için haciz yapmanın hem haciz yapılan kadar haciz yapan maliyeci içinde ne kadar zor olduğunu ancak yaşayan maliyeciler bilir. Mükellefe ceza kesmenin, tebligat ve yoklama yapmanın zorluklarını anlamak için yaşamak gerekir.
Tüm bunları yaparken maliyeciler yapayalnızdır. Her türlü tehlikeye karşı kendilerini koruyabilecekleri hiçbir güvenceleri yoktur. Allah’a emanet görevlerini sürdürürler.
Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerin, hayat kurtaran doktorlarımızın, iç güvenliğimizi sağlayan polislerimizin ve sınırlarımızı bekleyen askerlerimizin görevleri ne kadar kutsalsa maliye çalışanlarının görevleri de o kadar kutsaldır. Maliye çalışanlarının topladığı vergilerde tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı vardır. 75 Milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı vardır.
Böylesine önemli bir görevi yerine getiren vefakâr ve cefakâr maliye çalışanları emeğinin karşılığını alabiliyor mu?
Kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına alıp huzur içerisinde çalışabiliyor mu?
Liyakata bağlı olarak mesleğinde yükselebiliyor mu?
Meslek yaşamındaki emeklerine karşılık insanca bir emeklilik geçirebiliyor mu?
Tüm bu soruların karşılığı kocaman bir HAYIR cevabıdır. HAYIR HAYIR HAYIR.
Ülkemizde hangi kurumda bir ücret tartışması yaşansa ilk akla gelen maliye çalışanlarıdır.
Onların ücretleri emsal gösterilir.
Bu emsal göstermeler sonucu maliye çalışanlarının parasal hakları dondurulmuş. Tıpkı özelleştirme sonucu nakledilen kamu görevlilerine uygulandığı gibi diğer kurumların ücretleri maliye çalışanlarına eşitleninceye kadar ek ödemelerde hiçbir artış yapılmamıştır.
Son olarak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucu herhangi bir kurumdaki memurla aynı ücrete getirilmiştir.
Şef unvanının şahsa bağlı kadro olarak bırakılması nedeniyle memurların görevde yükselme hakkı kalmamıştır.
Maliye Bakanlığında Defterdarlık Uzmanı, Gelir İdaresinde Gelir Uzmanlığı unvanını alamayan personelin bundan sonra önlerinde herhangi bir hedef kalmamıştır.
Herhangi bir şekilde Uzman unvanı alamayan personelin mesleki olarak görevde yükselme hakkı kalmamıştır.
Ek göstergesi bulunmadığı gibi görevde yükselme sınavı yapılmayarak terfi etme hakkı da elinden Yardımcı Hizmetler kadrosundaki personele büyük haksızlık yapılmaktadır.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar aynı mevzuat altında toplanarak 3600 ek gösterge ve makam tazminatı verilmiştir.
Bu uygulamada da Maliye Bakanlığının yükünü omuzlayan Defterdarlık ve Gelir Uzmanı kapsam dışında tutularak sadece çalışırken değil emekli olduklarında da devam edecek çok büyük bir hak kaybına maruz bırakılmışlardır.
Maliye çalışanlarına yapılan ek ödemenin emekli maaşına yansımaması sonucu emekli olan bir maliye çalışanı maaşının yarısını dahi emekli maaşı olarak alamamaktadır.
Bu nedenle binlerce maliye çalışanı emekliliği aklından bile geçirmemekte, adeta çalışmaya mahkûm olmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan resmi istatistiklere göre vergi dairelerinde çalışan personelin yüzde 57’sinin 20 yıldan daha fazla hizmeti var. Gelir İdaresinin merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan personelin yüzde 21’nin hizmeti 25 yıldan fazladır. Bu istatistiklerde göstermektedir ki maliye çalışanları yaşlanmakta ama emekli olamamaktadır.
Sonuç olarak; maliye çalışanları her geçen yıl haklarını kaybetmekte, bir önceki yılı arar duruma gelmişlerdir.
Büro Hak-Sen kurulduğu günden beri maliye çalışanlarının sadece çalışırken değil, emekli olduklarında da insanca yaşayabilecekleri ekonomik ve sosyal haklara kavuşması için mücadele etmektedir.
Maliye çalışanlarının top yekûn haklarını korumak ve geliştirmek için mutlaka MALİYE HİZMETLERİ SINIFININ ihdas edilmesini istiyoruz.
Bu durumda, maliye çalışanları sadece çalışırken değil emekli olduklarında da gelecek korkusu olmadan emeklerinin karşılığını alabileceklerdir.
Maliye Hizmetleri Sınıfının oluşturulması için tüm sendikaların birlikte mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz.

TÜM KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI GERİ ALMAK İÇİN…
İNSAN GİBİ ÇALIŞMAK İNSANCA GİBİ YAŞAMAK İÇİN…
HAK VE ADALET İÇİN…
TÜRKİYE’DE BİR İLK OLARAK,
MALİYE BAKANLIĞINA GERİ GERİ YÜRÜYORUZ…

BU ONURLU YÜRÜYÜŞTE BİZE KATIL…
5 EKİM 2013 CUMARTESİ SAAT 12.00’DE
KIZILAY YKM ÖNÜNDEN
MALİYE BAKANLIĞINA GERİ YÜRÜYÜŞ
KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI
Eklenme : 28 Eylül 2013
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26