Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci’yle Görüşme

Genel Başkan Ayhan Çivi, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci’yle yaptığı görüşmede konfederasyonumuzun taleplerini iletti.

Gelir İdaresi Başkanı Kilci’nin makamında yapılan görüşmeye, Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek , Büro Hak-Sen Genel Sektereri Özgür Tuncer ile Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Kadir Cabur katıldılar.

Genel Başkan Ayhan Çivi, Gelir İdaresi Başkanlığına görev yapan personelin Gelir Uzmanı kadrolarına geçişleriyle ilgili Gelir İdaresi yönetimine yapıcı tutumları nedeniyle teşekkür etti.

Çivi görüşmede;

- Konfederasyonumuzun üyeleri adına açtığı davalarda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personele ödenen iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesintisi yapılmasına ilişkin bireysel işlemlerin vergi mahkemelerince hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği hatırlatılarak, bundan sonra açılacak davalarda Maliye’nin vekalet ücreti ve dava masrafı ödememesi için gelir vergisi kesintisinin yapılmaması,

- Maliye çalışanlarının hak kayıplarının önlenebilmesi için Maliye Hizmetleri Sınıfı ihdas edilmesi,

- Gelir Uzmanlığı sınavlarının yapıldığı dönemlerde şartları uygun olmayan personelden halen şartları uygun olanlara da sınav hakkı verilmesini,

- Fazla mesailerin kaldırılmasına yönelik KHK hükmüne ilişkin Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararının Eylül ayında yürürlüğe gireceği hatırlatılarak fazla çalışma ücretlerinin ödenmesiyle ilgili çalışma yapılması,

- Gelir Uzmanlarının da kariyer meslek grubuna alınarak 3600 ek gösterge verilmesi,

- Ek ödemelerin emekli aylıklarına dahil edilmesi,

- Gelir İdaresince yapılan tüm sınavlardaki soruların yayımlanması,
Konularını gündeme getirdi.

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci de ziyaret nedeniyle Haksen heyetine teşekkür ederek, İdarenin yetkisindeki konuları inceleyeceklerini ifade etti.
Eklenme : 28 Temmuz 2013

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26