Gelir Uzmanlığı Sınav Hakkı İçin TBMM Başvurumuz

Genel Başkan Ayhan Çivi TBMM'de görüşülmekte olan Gelir Vergisi Kanun Tasarına bir madde eklenerek personele Gelir Uzmanlığı sınav hakkı verilmesi için tüm milletvekillerine yazı gönderdi.

Yazıda;

Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan personelden geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlara; üç yılını dolduramadığı, olumsuz hava koşulları veya üniversitede eğitimine devam etmesi nedeniyle katılamayan personelden yeterli şartlara haiz olanların sınava katılma hakkının verilmesi suretiyle personel arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanması için aşağıdaki maddenin eklenmesi talep edildi;


Geçici Madde;

“Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapan (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dâhil) ve son üç yılda olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atananlar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde açılacak özel sınava girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar. Sınava ilişkin usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.”

Eklenme : 27 Haziran 2013
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26