Meteorolojideki Sorunların Takipçisiyiz

Görüşmeye Haksen Basın Koordinatörü Yusuf Karaçor, Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ömer Yılmaz ve Meteoroloji temsilcimiz Hatice Bağbaşı katıldı.

Genel Başkan Ayhan Çivi, 19 Mart 2013 tarihinde yapılan görüşmede gündeme getirilen konularla ilgili olarak ;

-Yemekhane giriş çıkışlarındaki fiziksel koşulların düzenlenmesi,

-Kamp başvurularının puanlanmasında personelin hizmet yılı 3 puan olarak değerlendirilirken, 4046 sayılı Yasa kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından nakledilen personelin geçmiş hizmetlerinin 1 puan olarak değerlendirilmesi şeklindeki haksız uygulamanın düzeltilmesi, teşekkür etti.

Çivi, yemek ücretlerindeki personele yansıyan maliyetin düşürülmesi için sendikamız tarafından diğer kamu kurumlarındaki olumlu örneklerin incelenerek kuruma sunacaklarını belirtti.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi daha önceki görüşmede iletilen,

-Bölge Müdürlüklerinde göreve giden şoförlerin mesai saatleri sonrasında araçları kuruma bıraktıktan sonra evlerine gidişlerinde taksi ücretlerinin ödenmesi.

-Genel Müdürlüğe Ambulans alınması ve doktor istihdam edilmesi,

-Akü vb. kimyasallarla çalışan personele koruyucu gıda yardımı yapılması,

-Kurum personelinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine de tanıtım kartı verilerek misafirhane ve sosyal tesislerden sağlıklı bir şekilde yararlanmalarının sağlanması,
- Kurumun merkez teşkilatında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması,
Konularını tekrar gündeme getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürü sayın İsmail Güneş ;

-Bölge Müdürlüklerinde görev yapan şoförlerin evlerine ulaşımı için ödenek verilmesi ve kimyasallara maruz kalan personele koruyucu gıda yardımı önerimizin yasal dayanaklarının araştırıldığı,

- Önerimiz doğrultusunda kurum personelinin aile fertlerine tanıtım kartı verilmesi için çalışmaların devam ettiği,

-Meteoroloji Genel Müdürlüğündeki teknik kadrolarda görev yapan personelin atanmaları için Meteorolojist kadrosu ihdas edilmesi için Maliye Bakanlığından talepte bulunulduğunu ifade etmiştir.
Ayrıca, Özelleştirme nedeniyle kuruma nakledilen sendika üyelerimiz adına açtığımız ek ödemelerin ödenmesine ilişkin davamız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda incelenmekte olup henüz sonuçlanmamıştır.
Eklenme : 31 Mayıs 2013

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26