BÜRO HAK-SEN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın Olağan Genel Kurulunun 9 Mart 2024 Cumartesi günü 11:00-17:00 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Çankaya-Adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına, İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 10 Mart 2024 Pazar günü aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3- Divan Kurulu Seçimi
4- Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
5- Mali Raporun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6--Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
7-Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve İbrası
8- Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Karara Bağlanması,
9-Tüzük Değişikliği,
10-Dilek ve Temenniler
11- Zorunlu Organların Seçimi
12- Kapanış
Eklenme : 22 Şubat 2024

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26