Kamu çalışanlarının hakları için gücümüz bağımsızlığımız !

Kamu çalışanlarının hakları için konfederasyon olarak siyasi parti yöneticileriyle görüşmelerimiz devam ediyor.

Bu kapsamda;

Ak Parti Genel Başkan V. Yardımcısı Sayın Hacı Turan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aylin Nazlı Aka

İYİ Parti Grup Başkanvekili Sayın Erhan Usta

ziyaret edilerek kamu çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin taleplerimizi müzakere ettik.

Konfederasyonumuzun hazırladığı ve özetle aşağıdaki hususları içeren rapor da iletilmiştir.

Memurlara dini bayramlarda birer maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir.
Ücretlerden kesilen gelir vergisi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmelidir.
3600 ek gösterge 1’inci derecedeki tüm memurları kapsayacak şekilde verilmelidir.
Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri; ek ödeme, ilave ödeme vb. türdeki tüm tutarlar taban aylığına dahil edilerek belirlenmelidir.
Sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli, geçici personel, proje personeli vb. türdeki personel istihdamına son verilerek kadrolu personel istihdamı yapılmalıdır.
Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, bu sınıfa dahil olan personeller eğitim durumlarına uygun sınıflardaki kadrolara atanmalıdır.
Hukuka aykırı bir şekilde yürürlüğe konulan ve sendika üyeleri arasında ayırımcılığa yol açan yüzde 2 sendika barajı kaldırılmalıdır.
Sendika tercihlere yapılan idari müdahalelerin önüne geçilmesi için sendika üyelik/çekilme işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılmalıdır.
Görevde yükselmelerdeki mülakat sınavı kaldırılmalıdır.
Herhangi bir şart aranmadan kadrolu/sözleşmeli tüm memurların aile bütünlüğü sağlanmalıdır.
Kamu görevlilerine bulundukları memuriyet kadro/derecesi yerine emekliliğe esas kadro/derecesi esas alınarak yeşil pasaport verilmelidir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile askeri kurumlarda fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazilerinde görev yapan tüm memurlara koruyucu giyim yardımı verilmelidir.
Memurlara Harcırah Kanun gereğince yapılan görev yolluğu, ulaşım, konaklama vb. ödemeleri güncel ekonomik şartlara göre yeniden belirlenmelidir.
Servis hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ulaşım yardımı yapılmalıdır.
Büyükşehirlerde ve dezavantajlı bölgelerde görev yapan personele teşvik sistemi devreye konulmalıdır.
Aile yardımı, doğum ve ölüm yardımı, giyim yardımı vb. sosyal yardımlar ekonomik şartlara uygun olarak yeniden belirlenmelidir.
Aile yardımı emeklilik halinde de ödenmeye devam edilmelidir.
Memurlara kira ve kreş yardımı yapılmalıdır.
Fazla çalışmaya karşılık yıllık izin uygulamasına son verilerek güncel ekonomik şartlara uygun olarak fazla çalışma ücreti verilmelidir.
Yıllık izinler iş günü hesabına göre verilmelidir.
Yemek servisi hizmetinden yararlanamayan kamu personeline yemek yardımı nakdi olarak ödenmelidir.
Kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarını kapsayacak şekilde;
– Mühendislik meslek kanunu çıkarılmalı,

– Teknik sorumluluk ve ek özel hizmet tazminatı verilmeli,

– Özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları artırılmalıdır.

.Kamu kurum ve kuruluşlarındaki merkez-taşra uzmanı ayırımına son verilerek, taşrada görev yapan uzmanların mali hakları merkez uzmanlarıyla eşitlenmelidir.

.Kamuda görevde yükselmeye tabi unvanlarda vekaleten görevlendirme belirli süreyle kısıtlanmalı ve görevde yükselme sınavıyla asaleten atama yapılmalıdır.
.1.1.2016 tarihinden sonra göreve başlayan memurlara ve kadroya geçen sözleşmeli personele ilave 1 derece verilmelidir. Ayrıca, kadroya geçen sözleşmeli personele 8 yıllık hizmetine karşılık 1 kademe verilmelidir.
.Özelleştirme nedeniyle 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine göre çalışmakta olan personelin zorunlu emeklilik uygulamasına son verilmelidir. .Ayrıca, kadroya geçen sözleşmeli personel mesleki eğitimlerine uygun kadrolara atanmalıdır.
.Memurların unvan ve sınıfı dışındaki görevlerde çalıştırılmaları önlenmelidir.
.Askerlik borçlanması yapan kamu personelinin askerliğe başladığı gün SGK giriş tarihi olarak alınmalıdır.
.Üniversite idari personellerinin nakil ve tayinlerine ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.
.Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelin nöbet, resmî tatil ve bayramlarda yaptıkları fazla mesailerin ücret olarak ödenmelidir.
Eklenme : 14 Aralık 2023

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26