Gelir İdaresi İnsan Kaynaklarına Ziyaret

Ziyarete Büro Hak-Sen Genel Sekreteri Özgür Tuncer ile Maliye Şubesi Eğitim Sekreteri Dilaver Korkmaz katıldılar.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına atanan Kadir Cabur’u tebrik eden Genel Başkan Ayhan Çivi, sendika üyelerimizin taleplerini ayrıntılı bir şekilde iletti.

Görüşmede özetle aşağıdaki hususlara değinlidi;

1-4 MAYIS 2013 TARİHİNDE VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI İLE AÇIKÖĞRETİM SINAVI AYNI TARİHTE YAPILACAKTIR.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuruda Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavının Mayıs 2013 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir. Aynı tarihte Açıköğretim Fakültesi ara sınavları da yapılacak olup, Açıköğretime devam eden personel açısından problem meydana gelmiştir. Sınav takviminin uygun olması halinde Başkanlıkça yapılacak sınav tarihinin değiştirilmesi.

2-FAZLA MESAİ DÜZENLEMESİ ACİLEN YAPILMALIDIR.

2011 yılında yürürlüğe konulan 666 sayılı KHK ile memurların kazanılmış hakları elinden alınmış, Maliye Bakanlığında 2012 sonu itibariyle fazla mesai uygulamasına son verilmiştir. Bunun sonucunda maliye çalışanının aylık gelirinde ortalama 400.-TL kayıp olmuştur. Bunun yerine de maaşlarda herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Yıllardır ödenen ve bütçesine destek olan fazla mesai gelirinden mahrum bırakılması personeli sıkıntıya sokmuş ve geçim sıkıntısı daha da artmıştır. Maliye çalışanının kayıplarını karşılayacak şekilde acilen bir düzenleme yapılmalıdır.

3-ÜCRET DENGESİZLİĞİNİ GİDERMEK İÇİN MALİYE HİZMETLERİ SINIFI MUTLAKA İHDAS EDİLMELİDİR.

Bakanlık çatısı altında bulunan Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının tüm personellerinin verdiği hizmetin temelinde PARA yatmaktadır. Bu temel sebebiyle çalışanların hepsi mali olarak sorumluluk altındadır. Bu şekilde parasal temelli çalışan başka hiçbir bakanlık yoktur. Mali Hizmetler Sınıfı olarak tanımlanmamızın bir diğer önemli gerekçesi işte bu parasal tabanlı ve mali sorumluluk içeren çalışma şartlarımızdır.

657 sayılı Devlet Memurları Yasası yeniden ele alınıyor. Hatta bununla ilgili yakın zamanda Abant’ta çalıştay yapıldı. Yeni düzenlemelerle maliye hizmetleri sınıfı ihdas edilerek maliye çalışanına hak ettiği özlük haklarının verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yardımcı hizmetli, şoför, güvenlik görevlisi, memur ve şef unvanlarında çalışan personelin de maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır.

4-GELİR UZMANLARI VE DEFTERDARLIK UZMANLARININ MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİDİR.

Açıktan atama yoluyla sürekli olarak kuruma Gelir Uzmanı alınmaktadır. Kuruma alınan her üç gelir uzmanından ikisi başka kurumlara geçmektedir. Devletin ve kurumun kaynakları gereksiz yere heba olmaktadır. Bunu önlemenin yolu, hiçbir bakanlıkta olmayan merkez–taşra uzmanı ayrımından vazgeçerek Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışan gelir uzmanlarına ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan defterdarlık uzmanlarına hak ettiği 3600 ek göstergesinin verilmesidir.
Bunun yanında aynı okullardan mezun olmuş kurum içinden özel sınavla alınan gelir uzmanları ile açıktan atama yoluyla kuruma alınan gelir uzmanları arasındaki kariyer ayrımı kaldırılmalıdır.
Ayrıca Ortak sınavla kuruma açıktan alınan ve hiçbir kritere tabi tutulmadan Vergi Denetmeni, Devlet Gelir Uzmanı, Gelir Uzmanı olarak atamaları yapılmak suretiyle gelir uzmanlarına yapılan haksızlık giderilmelidir.

5-GÖREVDE YÜKSELMENİN ÖNÜ AÇILMALIDIR.

Halen kurumda çalışan üniversite mezunu maliye memuru, eğer şef değilse ve gelir uzmanı da değilse kesinlikle yükselme şansı yoktur. Bu arkadaşlarımız ne müdür yardımcısı ne de müdür olabilmektedir. Sonraki kademelerde de benzer sorunlar yaşanmaktadır. Maliye Bakanlığı gibi köklü bir kurumda anayasada yer alan kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı hareket edilmektedir.

Ayrıca kurum içinden alınmak üzere gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı sınavları açılmalı ve sürekli hale getirilmelidir.

Bu sayede;
-En son yapılan gelir uzmanlığı sınavına hava şartlarından dolayı sınav yerine ulaşamayıp, sınava katılamayan,

-2008 yılında üniversite mezunu olarak işe alınan ve sınavların yapıldığı tarihte üç yıllık çalışma şartından dolayı sınavlara katılamayan,

-Ve halen okullarını bitirmiş, uzmanlık için gerekli nitelikleri taşıyan,

-sınav açılmadığı için bu sınavlara MALİYE ÇALIŞANIN mağduriyeti giderilecektir.

6-EK ÖDEMELER EMEKLİ AYLIĞINA DÂHİL EDİLMELİDİR.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan emekliliğine hak kazanmış çeşitli unvandaki memurların Aralık 2012 ayı ücretleri ile emekli olmaları halinde bağlanacak emekli aylıkları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda memurların zorunlu olarak çalışmayı tercih ettikleri belirlendi. Emekli olmaları halinde halen almakta oldukları ücretin; Mühendis yüzde 61’ini, Şube Müdürü yüzde 55’ini, Öğretmen yüzde 54’ünü, Sağlık Memuru yüzde 50’sini, Gelir Uzmanı yüzde 42’sini, Polis Memuru yüzde 40’ını Emekli aylığı olarak almaktadır.

Normal şartlarda 25 hizmeti bulunan bir memurun emekli olması halindeki aylık bağlama oranı yüzde 75 olmalıdır. Ek ödemelerin emekli maaşı hesabına dâhil edilmemesi sonucu reel olarak aylık bağlama oranı düşmektedir

Bu nedenle, ek ödemelerden tüm yasal kesintilerin yapılarak, emeklilik tazminatı ve emekli aylıklarına dâhil edilmesini istiyoruz.
Eklenme : 27 Nisan 2013

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26