Genel Kurul nedeniyle yayımlanması gereken raporlar

İlgili yasal mevzuat gereğince sendikamızın olağan genel kurulu nedeniyle yayımlanması gereken;

1-Faaliyet Raporu

2-Mali Rapor

3-Denetleme Kurulu Raporu

4-Tahmini Bütçe

ekte sunulmuştur.

Delegelerin bilgisine sunulur.
Eklenme : 23 Ocak 2020
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26