Büro Hak-Sen 4.Olağan Genel Kurul İlanı

Büro Hak-Sen Olağan Genel Kurulu üyelerimizle 26-27 Ocak 2013 tarihinde saat 11.00 de aşağıdaki gündemle İlci Residence Hotel, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:135 Tandoğan/Ankara adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatte 2-3 Şubat 2013 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM (1.Gün)
1-Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan Kurulu Seçimi
4-Genel Başkanın Konuşması
5-Misafirlerin Konuşmaları
6- Faaliyet Raporunun Okunması ve ibrası
7-Mali Raporun Okunması ve ibrası
8- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve ibrası
9- Tahmini Bütçenin Kabulü
10- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması
11- Tüzük Değişikliği
12-Dilek ve Temenniler

(2.Gün)
13-Zorunlu Organların Seçimi
14-Kapanış


Eklenme : 12 Ocak 2013
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26