İş sonu tazminatından gelir vergisi kesilmeyecek

2010 yılından itibaren 657 sayılı Yasanın mülga 4/C maddesine göre çalışmakta olan personele istifa/emeklilik halinde ödenen iş sonu tazminatından yapılan gelir vergisi kesintisi yapılıyordu. 2010 yılından beri üyelerimizin iş sonu tazminatından yapılan gelir vergisi kesintisinin geri ödenmesi için açtığımız tüm davalar kazanılarak gecikme faizi ile birlikte üyelerimize geri ödenmesi sağlanmıştır.

Bu davalar sonucu Maliye Bakanlığı dava masrafı, gecikme faizi ve vekâlet ücreti ödemek zorunda bırakılmıştır.
Sendikamızın hukuki mücadelesi sonucu 1/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle İş Sonu Tazminatı Gelir Vergisi kesintisinden muaf tutulmuştur.

Ancak, bu konuda bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan tereddütler giderilmesi için 11 Haziran 2018 tarihinde Maliye Bakanlığınca yayımlanan 303 sayılı Tebliğin 12 inci maddesi ile açıklık getirilmiştir.

MADDE 12 – (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici personele hizmet sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle ödenen iş sonu tazminatları da 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca, bu Tebliğin 10 ve 11 inci maddelerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisinden istisna edilecektir.
Eklenme : 20 Haziran 2018

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26