Açtığımız dava sonucu Danıştay maliye kurusu için 35 yaş şartını iptal etti

Danıştay Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursuna başvuru için aranan 35 yaş sınırını iptal etmiştir.

Sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay, Maliye Kursuna MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURS YÖNERGESİ'NİN Başvuru Şartlarına İlişkin 6 ncı maddesinin (ç) bendindeki; “Duyuruda belirtilen yaş şartını taşıyor olmak" maddesi ile SINAV DUYURUSUNDA yer alan 35 yaş sınırını iptaline karar vermiştir.

Bu kararla birlikte, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelinin görevde yükselmesinde avantaj sağlayan maliye kursuna başvurudaki bir eşitsizlik böylece ortadan kalkmıştır.

Yetkili memur sendikalarının yıllardır yapılan kurum idari kurul toplantılarında talep ettiği ancak bir türlü çözemediği bu sorun, sendikamızın hukuki mücadelesi ile çözülmüştür.

Eklenme : 16 Nisan 2018
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26