Valilik Personelinin görev tanımına ilişkin başvurumuz

08.06.2011 tarihli 27958 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Valilik ve Kaymakamlık birimlerinin kendi işleyişleriyle ilgili kurumsal görev tanımları yapılmaktadır.

Diğer taraftan, birimlerin görevlerini tanımlayan maddelere eklenen “Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.” hükmü ile birimlerin görev tanımlarının dışında Vali tarafından verilen diğer tüm görevleri de yapacağı şeklinde genişletilmektedir.

Personelin göre tanımını etkisiz hale getiren, sınırlarını ortadan kaldıran bu düzenlemenin yerine;
“Vali tarafından verilecek birimdeki benzeri diğer görevleri yapmak” şeklinde düzenlemesi için Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapılmıştır.
Eklenme : 09 Şubat 2018
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26