Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Başvurumuz

Adalet Bakanlığınca 7 Ekim 2017 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile İcra Müdür Yardımcılığı sınavına katılan sendika üyelerimizden gelen talep üzerine 1 Kasım 2017 tarihinde söz konusu sınavlardaki başarı puanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayısına ilişkin Yönetmelik hükümleriyle ilgili oluşan tereddütleri gidermeye yetkili olarak görev verilen Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapılmıştır.

Büro Hak-Sen Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan başvuruda;

1-Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde, yazılı sınavda en az 60 puan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının 4 katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, belirtilmiştir.

Ancak, Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine ilişkin genel yönetmelikte ilan edilen boş kadro sayısının 5 katı adayın sözlü sınava çağrılması, düzenlemiştir.

Oluşan bu farklı uygulamayla ilgili görüş talep edilmiştir.

2-İcra personelinin görevde yükselmesine ilişkin yönetmelikte, başarı puanı en az 70 olarak belirlenmiş olup, ilan edilen boş kadro sayısının 1 katı adayın sözlü sınava çağrılacağı belirtilmektedir.

Bu uygulamada Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine ilişkin genel yönetmelikteki hükümlerle çelişki oluşturmaktadır. Bu konuda da görüş talep edilmiştir.
Eklenme : 08 Kasım 2017
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26