Kurum için uzmanlık sınavı için Maliye Bakanı Naci Ağbal’a mektup

Haksen ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, kurum için uzmanlık sınavı açılması için mektup yazdı.

Çivi, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a hitaben yazdığı mektupta;

Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açılması için gerekli kanun tasarısının hazırlandığı ve yasalaşması halinde en kısa sürede sınavın yapılacağı, şeklindeki açıklamanız kurum personeli tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.

Zira kurum içi uzmanlık sınavları en son olarak, Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı sınavı 26 Şubat 2011 tarihinde, Gelir Uzmanlığı sınavı da 18 Şubat 2012 tarihinde yapılmıştır. Sınav tarihlerinde giriş şartlarını taşımayan, herhangi bir mazereti nedeniyle sınava katılamayan veya sınavda başarılı olamayan personel yeni bir sınav hakkının verilmesini beklemektedir.

Yasal düzenlemenin yapılarak yeni bir sınav hakkı verilmesi halinde kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için yapılan yasal düzenlemelerin amacına ulaşması konusunda büyük bir özveri ve gayretle çalışan personelin moral motivasyonunu ve aidiyet duygusunu güçlendirecektir.

Diğer taraftan açılan sınavlara katılacak personellerin başarılı olması için gerek şahsi sınav hazırlıkları gerekse sendikalar tarafından düzenlenen eğitimler personelin mevzuat bilgilerinin artırılması ve güncellenmesi için de son derece yararlı olmaktadır.

Bu düşüncelerle, kurum içi uzmanlık sınavına ilişkin yasal düzenlemenin bir an evvel yapılarak sınav açılması konusunu arz ve talep ederiz. “ dedi.
Eklenme : 08 Temmuz 2017
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26