TÜİK’de 4/C’li personel neden BES kapsamı dışında tutuldu ?

Emekli sandığı ve sigortalı olan 31.03.1972 tarihinden sonra doğan tüm çalışanları kapsayan Bireysel Emeklilik Sistem içerisinde kurumlar tarafından oluşturulan Otomatik Katılım Sistemine Türkiye İstatistik Kurumunda 4/C’li olarak çalışan personel alınmamıştır.

Bir kez daha TÜİK 4/C personeli Kanunla düzenlenmiş olan bir uygulama kapsamına zorlama birtakım gerekçeler uydurulmak suretiyle alınmamıştır.

Personelin bir kısmının BES sistemine girmek istememiş olmasına rağmen, sisteme katılmak isteyen personel açısından bir ayrımcılık yapılmıştır.

Kaldı ki, sistemden çıkmak isteyen personel iki ay sonra kendi kesintilerini alarak sistemden çıkabilecektir.

Sisteme dâhil olmak isteyen 4/C’li personele Devlet tarafından yapılan katıkılar bu şekilde engellenmiştir.

TÜİK Bölge Müdürlüklerince personele gönderilen maillerde Hazine Müsteşarlığının 2012 yılındaki yönetmeliği gerekçe olarak gösterilmiştir

Ancak , zorunlu katılımı içeren Bireysel Emeklilik Sigortalarına ilişkin Kanun 2016 yılında çıkarılmıştır. Bu Kanunda herhangi bir ayrım yapılmadan Emekli Sandığı ve SSK’li çalışanları kapsamaktadır.

TÜİK’de 4/C’li olarak çalışan personele yapılan bu ayrımcılığın giderilmesi için kurum başkanlığına yazılı başvuru yapılmış olup gerekli hukuki yollara gidilecektir.
Eklenme : 18 Nisan 2017
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26