Tüik 4/C’lilere her yıl sonundaki çıkış zulmüne dava açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin her yıl sonunda çıkış yapmalarını yargıya taşıdık.

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine eklenen bir fıkra ile özelleştirme mağduru 4/C personele emekli olana kadar kesintisiz çalışma hakkı verilmiş olup her yıl sözleşme yenileme işlemi kaldırılmıştır.

Aynı şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan 4/C personelin de tek bir sözleşme ile emekli olana kadar kesintisiz çalışma hakkı verilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/C personelin tamamı çıkış yapmadan kesintisiz bir şekilde emekli olana kadar çalışmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personel ise bir yılda en fazla 11 ay 29 gün çalıştırılmaktadır.

Bu nedenle, her yılsonunda kurumla ilişiği kesilerek yeni yılın başında tekrar sözleşme imzalamak suretiyle işe giriş yapılmaktadır.

Bu şekilde 25 yıl hizmet süresini doldurup emekliye ayrılan personel bulunmaktadır.
Kuruluş Kanununda TÜİK’in asli görevi; ülkemizin ihtiyaç duyduğu istatistiklerin üretilmesi, veri ve bilgi toplanması olarak belirtilmiştir.

TÜİK’in asli görevi olan veri ve bilgileri toplama işini büyük ölçüde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırılan geçici personel yapmaktadır. Yani asıl işler geçici personele yaptırılmaktadır. Bu işler ne geçicidir ne de mevsimliktir.

Personelin yürüttüğü işler her yıl yasa gereğince yapılması gereken asli işler olduğu, işleri yapan 4/C personelin de aynı kişiler olduğu bilindiğine göre neden her yıl personel çıkış-giriş yaptırılarak psikolojik baskı altında tutulmaktadır.

Her yılsonunda çıkış yapılması personelin ciddi prim günü ve sosyal güvenlik hak kayıplarına da neden olmaktadır.

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırılan personel arasında TÜİK personeline reva görülen bu uygulamanın hukuki ve insani gerekçesi nedir?

TÜİK personeli neden böyle bir ayrımcılıkla karşılaşmaktadır?

TÜİK yönetimi neden ısrarla kendi çalışanına ayrımcılık yapmaktadır?

TÜİK’de görev yapan 4/C’li personelin yaşadığı hukuksuzluğu ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için sendikamız tarafından Danıştay’a dava açılmıştır.

Açılan davanın olumlu sonuçlanması halinde diğer 4/C’li personel gibi TÜİK 4/C personeli de her yılsonunda çıkış yapmadan tek bir sözleşme ile emeklilik hakkını elde edinceye kadar çalışma hakkına sahip olacaktır.

Eklenme : 04 Mart 2017

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26