Vergi Haftası'nda Maliye Çalışanları

Devletin vatandaşına verdiği her türlü kamu hizmetinin giderleri toplanan vergilerden karşılanır. Bu nedenle vergi Devlet olmanın olmazsa olmaz unsurlarından birdir. İşte bu yüzden her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanır. Bu haftada yapılan etkinliklerle toplumdaki vergi bilincinin artırılması, vergi ödemenin benimsetilmesi amaçlanır.
Kısacası, vergiyi sevdirmek için yapılır. Anayasal bir görevin sevdirilmeye çalışılmasının nedeni ise Verginin zorla (hukuki anlamda) alınan bir unsur olmasındandır.

Çok sevimli olmadığı bilinen ancak sevdirilmeye çalışılan bu “vergiyi” kim toplar, nasıl toplar?

Hiç kimsenin aklına bu verginin kimler tarafından hangi şartlar altında toplandığı gelmez.
Bunu ancak yaşayanlar yani Maliye çalışanları bilir.

Kamuda görev yapan memurlar içerisinde gerek iş yükü gerekse mevzuat yönünden en zor görev yapanların başında gelir maliye çalışanları.

Devletin kanunla koyduğu vergiyi toplarken, denetim yaparken silahlı, sopalı ve sözlü saldırılara maruz kalırlar.

Devletin vergi alacağını tahsil etmek için haciz yapmanın hem haciz yapılan kadar haciz yapan maliyeci içinde ne kadar zor olduğunu ancak yaşayan maliyeciler bilir.

Mükellefe ceza kesmenin, tebligat ve yoklama yapmanın zorluklarını anlamak için yaşamak gerekir.
Tüm bunları yaparken maliyeciler yapa yalnızdır. Her türlü tehlikeye karşı kendilerini koruyabilecekleri hiçbir güvenceleri yoktur.

Böylesine önemli bir görevi yerine getiren vefakâr ve cefakâr maliye çalışanları emeğinin karşılığını alabiliyor mu?

Kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına alıp huzur içerisinde çalışabiliyor mu?

Liyakata bağlı olarak mesleğinde yükselebiliyor mu?

Meslek yaşamındaki emeklerine karşılık insanca bir emeklilik geçirebiliyor mu?

Bu sorulara başka soruları da ekleyebiliriz ancak verilecek cevap olumsuzdur.

Ülkemizde hangi kurumda bir ücret tartışması yaşansa ilk akla gelen maliye çalışanlarıdır.

Onların ücretleri emsal gösterilir. Ancak, yaptıkları işin zorluğundan hiç söz edilmez.

Son yıllardaki uygulamalarla maliye çalışanlarının ek ödemeleri diğer memurlarla aynı düzeye çekilmiş, fazla çalışma ücretleri kaldırılmış olup ancak istisnai durumlarda kısıtlı olarak ödeme yapılmaktadır.

Şef unvanının şahsa bağlı kadro olarak bırakılması nedeniyle memurların görevde yükselme hakkı kalmamıştır.

Maliye Bakanlığında Defterdarlık Uzmanı, Gelir İdaresinde Gelir Uzmanlığı unvanını alamayan personelin bundan sonra önlerinde herhangi bir hedef kalmamıştır.

Herhangi bir şekilde Uzman unvanı alamayan personelin mesleki olarak görevde yükselme hakkı kalmamıştır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar aynı mevzuat altında toplanarak 3600 ek gösterge ve makam tazminatı verilmiştir.

Bu uygulamada da Maliye Bakanlığının yükünü omuzlayan Defterdarlık Uzmanları ile Gelir İdaresindeki binlerce Gelir Uzmanı kapsam dışında tutularak sadece çalışırken değil emekli olduklarında da devam edecek çok büyük bir hak kaybına maruz bırakılmışlardır.

Ek ödemelerin emekli maaşına yansımaması sonucu emekli olan bir maliye çalışanı maaşının yarısını dahi emekli maaşı olarak alamamaktadır.

Bu nedenle binlerce maliye çalışanı emekliliği aklından bile geçirmemekte, adeta çalışmaya mahkûm olmaktadır.

Sonuç olarak; maliye çalışanları her geçen yıl haklarını kaybetmekte, bir önceki yılı arar duruma gelmişlerdir.

Büro Hak-Sen, kurulduğu günden beri maliye çalışanlarının sadece çalışırken değil, emekli olduklarında da insanca yaşayabilecekleri ekonomik ve sosyal haklara kavuşması için mücadele etmektedir.

Maliye çalışanlarının topyekûn haklarını korumak ve geliştirmek için mutlaka MALİYE HİZMETLERİ SINIFININ ihdas edilmesini istiyoruz.

Bu durumda, maliye çalışanları sadece çalışırken değil emekli olduklarında da gelecek korkusu olmadan emeklerinin karşılığını alabileceklerdir.

Bu düşüncelerle maliyemizin emektarı tüm çalışanların Vergi Haftası’nı kutlarız.

Eklenme : 02 Mart 2017

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26