TÜİK 4/C'liye Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı

Sendikamızın uğraşları sonucu TÜİK'de çalışan 4/C'li bayan personele çocuk sahibi olmaları halinde yarı zamanlı çalışma hakkı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına yaptığımız yazılı başvuru ile; 9/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrasındaki, “Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır… Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.”

Hükmünün 2017 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararına eklenmesini talep etmiştik.

Sendikamızın yazılı başvurusu sonucu Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğünce gönderilen TÜİK 4/C personele ilişkin 2017 yılı Bakanlar Kurulu kararında “yarı zamanlı çalışma” hakkı eklenmiştir.

Buna göre; Doğum yapan çalışanlar istekleri halinde analık izninin (doğum izni) bitiminden başlamak üzere;

-İlk çocuk için 2 ay,

-İkinci çocuk için 4 ay,

-Sonraki doğumlar için 6 ay

Süreyle yarı zamanlı çalışabileceklerdir.

Çoğul doğumlarda bu sürelere 1 ay ilave edilecektir.
Çocuğun engelli doğması veya doğumdan itibaren 12 ay içerisinde engellilik durumunun tespit edilmesi halinde bu süreler bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere uygulanacaktır.

Ayrıca, 3 yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen 4/C personel de bu haktan yararlanacak.

Çalışma süreleri kurum tarafından belirlenecektir.

ENGELLİ ÇOCUK İÇİN 10 GÜN MAZARET İZNİ

En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde ana veya babadan biri tarafından kullanılmak üzere 10 gün mazeret izni verilebilecektir.
Eklenme : 11 Ocak 2017

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26