Olağan Genel Kurul İlanı

BÜRO ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI (BÜRO HAK-SEN)
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın Olağan Genel Kurulu üyelerimizle 21-22 Ocak 2017 tarihinde saat 14:00 de aşağıdaki gündemle Bera Otel- Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatte 28-29 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM (1.Gün)

1-Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan Kurulu Seçimi
4-Genel Başkanın Konuşması
5-Misafirlerin Konuşmaları
6- Faaliyet Raporunun Okunması ve ibrası
7-Mali Raporun Okunması ve ibrası
8- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve ibrası
9- Tahmini Bütçenin Kabulü
10- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması
11- Tüzük Değişikliği
12-Dilek ve Temenniler

(2.Gün)
13-Zorunlu Organların Seçimi
14-Kapanış
Eklenme : 05 Ocak 2017
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26