Tazminat Alamayan 4/C Personele Önemli Duyuru

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışırken 2010 yılından önce emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan ve herhangi bir tazminat ödenmeyen sendika üyemiz adına sendikamızın 2009 yılında Danıştay’a açtığı dava sonuçlanmıştır.

Danıştay 12.Dairesi, 2010 yılından itibaren 657 sayılı DMK 4/C bendine dayalı olarak çalışanlara tanınan “işsonu tazminatı” hakkının 2010 yılından önce görevinden ayrılan tüm 4/C statüsünde çalışanlara tanınmamasının hukuka aykırı olduğu hüküm altına alınarak, tüm 4/C statüsünde çalışanların “işsonu tazminatı” alma hakkı olduğu ortaya konulmuştur.

Bu karara göre , 2010 yılından önce kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışırken görevinden herhangi sebeple tazminat alamadan ayrılan 4/C’li personele hak doğurmuştur.

Bu hakkın kullanılması için öncelikle en son çalıştıkları kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuruya kurum tarafından olumsuz cevap verilmesi halinde idare mahkemelerine bireysel olarak dava açılabilecektir. Bu konuda sendikamız hukuk müşavirliğince gerekli hukuki destek verilecektir.

Başvuru yapacak personelin durumu hukuk müşavirliğimizce değerlendirilerek başvuru hakkı doğan personelin dilekçeleri hukuk müşavirliğimizce hazırlanarak kişilere gönderilecektir.

Bu nedenle, başvuru yapmak isteyenler ekte yayınladığımız bilgi formunu doldurarak sendikamızın aşağıdaki faks veya mail adresine gönderebilirler.

Bilgi formu değerlendirilerek yapılacak işlemler kişilere bildirilecektir.

Faks: 0312 229 03 26

Mail adresi: iletisim@haksen.org.tr
Eklenme : 05 Kasım 2016
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26