Toplu sözleşmede taşra personeline servis yasağı

2015 yılındaki toplu sözleşmede sadece merkez teşkilatına servis verilmesine karar verilmesi nedeniyle taşra personeline servis verilmiyor

Türkiye İstatistik Kurumunda merkez teşkilatında görev yapan personele toplu taşıma kartı verilerek servis hizmetinin sağlanması nedeniyle sendikamız tarafından Türkiye İstatistik Kurumuna yapılan başvuru ile söz konusu servis hizmetinin taşrada görev yapan personele de verilmesi talep edildi.

Yazılı başvuruya Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gönderilen cevapta;

Yetkili memur sendikası ile hükumet arasında 2015 yılında yapılan toplu sözleşme ile kamu kurum ve kuruluşlarının sadece merkez teşkilatında görev yapan personele servis hizmeti verilmesinin kararlaştırıldığı, bu nedenle bölge müdürlüklerinde görev yapan personele servis hizmetinin verilmesinin uygun bulunmadığı, belirtilmiştir.

Cevap yazısı ekte sunulmuştur.

Eklenme : 04 Kasım 2016
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26