AYM kararının uygulanması için GİB'e başvurumuz

AYM kararı uyarınca üyelerimizin mali haklarının ödenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapıldı.

Mali haklara ilişkin olarak Gelir Uzmanları aleyhine 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile Merkez-Taşra ayrımının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi kararının Gelir Uzmanları yönünden doğuracağı hukuki sonuçlarla ilgili hukuk müşavirliğimizce yapılan inceleme sonucu, Gelir Uzmanı unvanındaki sendika üyelerimiz adına sendikamız tarafından tek bir başvuru yapılarak AYM kararı uyarınca mali haklarının ödenmesi talep edilmiştir.
Söz konusu talebin karşılanmaması halinde tüm giderleri sendikamız tarafından karşılanmak üzere üyelerimiz adına tek bir dava açılacaktır
Eklenme : 18 Haziran 2016
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26