Yargı Çalışanları Dayanışma Platformu kuruldu

İçlerinde sendikamızın da bulunduğu Yargı kurumlarında çalışan personeli temsil eden bazı sendika ve derneklerden oluşan Yargı Çalışanları Dayanışma Platformu kuruldu.

Sendikamızın daveti ile 2 Haziran 2016 tarihinde yapılan toplantıya katılan kuruluşlar oy birliği ile yargıda faaliyet gösteren tüm sendika ve derneklere çağrı yapılarak 17 Haziran 2016 tarihinde kurucuların belirlenmesini kararlaştırdı.

17 Haziran 2016 tarihindeki toplantıda;

Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi,
Adalet Büro-Sen Genel Başkanı Ömer Ali Kalemoğulları,
Büro-İş Genel Başkanını temsilen Ankara Şube Başkanı Kamil Özdemir,
Katılım Büro-Sen Genel Başkanı Gökhan Özkan,
Söz Büro-Sen Genel Başkanı Yaşar Ayemir,

tarafından platform kurulmasına ilişkin karar imzalandı.

Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Yargı Çalışanları Derneği Genel Başkanı İbrahim Başyurt, platformun çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini iletti.

Platform Başkanlar Kurulu tarafından şu kararlar alındı;

1- Öncelikle yargı çalışanlarının sorunlarının çözümü için öneri ve taleplerimizi içeren dosya, bildiri ve broşür hazırlanması.

2- Adalet Bakanı sayın Bekir Bozdağ , TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve ilgili kamu yöneticileriyle görüşme yapılması.

3-Platformun kuruluş amacı ve yapılacak çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 16 Temmuz 2016 tarihinde Başkanlar Kurulu , sendika yönetici ve temsilcilerinin katılımı ile basın toplantısı yapılmas.

4-Yapılan görüşmelerin seyrine göre tüm illerde eş zamanlı olarak eylem takvimi yapılması.

Toplantıda imzalanan deklarasyonda şu ifadelere yer verildi;

"Yargı Çalışanları Dayanışma Platformu üyesi kuruluşlar olarak; yasaların verdiği yetkiye dayanarak üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet sürdürmekteyiz. Bu amacın gerçekleşmesi için her bir kuruluş kendi tüzel kişiliği altında mücadele vermektedir.

Bunun yanında, yargı çalışanlarının her geçen gün devam eden hak kayıplarının önüne geçilmesi, kazanılmış haklarının korunması için aynı amaca hizmet eden kuruluşların güç birliği yapmasının gerektiğine inanıyoruz.

Çalışanların beklediği gibi kuruluşların mevcut potansiyelini bir araya getirerek oluşturulacağı mücadele birliğinin ülkemiz sendika hareketleri için de önemli bir örnek olacağını düşünüyoruz.

Bu düşüncelerle yargı kurumlarında faaliyet gösteren sendika ve derneklere çağrı yapılmış olup söz konusu çağrıya istinaden toplantıya katılan kuruluşlar olarak gerek üyelerimizin gerekse yargı çalışanlarının omuzlarımıza yükledikleri sorumluluğun farkındayız ve ortak bir platform çatısı altında güç birliği yapma kararı almış bulunuyoruz.

Yargı Çalışanları Dayanışma Platformu adı altında meydana getireceğimiz güç birliğinin zaman içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da oluşturulacak platformlara örnek olmasını diliyoruz.

Oluşturulan platform; yargı çalışanlarının hak ve menfaatleri için muhataplarımızla görüşme, eylem,etkinlik ve hukuki konularında güç birliği yapacaktır."
Eklenme : 18 Haziran 2016
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26