Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav Soruları

Tüm kamu kurumları yapmış oldukları tüm sınavların sorularını sınavın hemen ardından yayımlarken bugüne kadar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan sınavların hiçbirinin soruları yayımlanmamıştır.

Sınav soruları ve cevapları yayımlanmadığı için Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan sınavlara katılan personelin de yasal itiraz hakları engellenmektedir.

Ayrıca, sonraki sınavlara hazırlanan personelin de önceki soruları incelemeleri, bilgilerini gözden geçirmeleri ve eksikliklerini tespit etme imkanı da bulunmamaktadır.

Kendi personelinden yapılmış sınavların sorularını dahi esirgeyen bir anlayışın mali ve sosyal haklara ilişkin bakış açısını da anlamak mümkündür. İşte bu anlayışın bir sonucu olarak Gelir İdaresi çalışanları kazanılmış haklarını da kaybetmektedir.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar aynı mevzuat altında toplanarak 3600 ek gösterge ve makam tazminatı verilmiştir.

Bu uygulama ile Gelir İdaresindeki binlerce Gelir Uzmanı kapsam dışında tutularak sadece çalışırken değil emekli olduklarında da devam edecek çok büyük bir hak kaybına maruz bırakılmışlardır.

Gelir İdaresinde Gelir Uzmanlığı unvanını alamayan personelin de önlerinde herhangi bir hedefi olmadığı gibi mesleki olarak görevde yükselme imkanı da kalmamıştır.

Çalışanları temsilen gerek kurum düzeyinde gerekse genelde yetki alan sendikalar yaşanan hak kayıplarına engel olamadıkları gibi sorunların çözümü konusunda da etkisiz kalmışlardır.

Siyasi ve ideolojik herhangi bir referansa dayanmadan tüm çalışanların hak ve emeğini gözeterek mücadelesini sürdüren sendikamızın verdiği hukuk mücadelesi sonucu elde ettiğimiz sınav soruları ekte yayınlanmıştır.
Eklenme : 10 Şubat 2016
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26