2016 Yılı TÜİK 4/C Kararnamesi Yürürlüğe Girdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca çalışan personelin 2016 yılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca çalışan personelin 2016 yılındaki çalışma esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu kararı imzalanarak 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Özelleştirme nedeniyle 4/C statüsünde çalışan personele tanınan emekli oluncaya kadar çalışma hakkı maalesef TÜİK 4/C personelden esirgenmiştir.

TUİK 4/C personeli her yıl yeniden sözleşme imzalamak zorunda bırakılmıştır.

Sözde yetkili sendika bir kez daha toplu sözleşmede attığı imzanın altında kalmıştır.

Yürürlüğe giren kararnamede bir önceki yıla göre aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

1- Ankara ve İzmir'de görev yapan personelin ücretleri yüzde 15 oranında artırılarak ödenebilecektir.

2- Geçici personel Devlet memurlarına yapılan yiyecek yardımı kapsamına alınmıştır.

3- Bu yıla kadar fazla çalışma ücreti adı altında yapılan ödeme kanun gereğince ilave ödeme olarak yapılmaya devam edecektir.

4- Normal mesai saatleri dışında görev yapanlara aylık 50 saati aşmamak üzere fazla çalışma ücreti ödenecektir.

5- Bölgede çalışan personelin yüzde 20'sini geçmemek kaydıyla üstün başarı gösterenlerin ücretleri yüzde 5 artırımlı ödenebilecektir.

6- Toplu sözleşme gereğince tüm personele yaklaşık 158 TL ek ödeme yapılacaktır.

7- Sözleşme feshine ilişkin 1-16 arası maddelerin tespiti 2'den 3'e çıkarılmıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ve sözleşme örneği ekte yayımlanmıştır.


Eklenme : 01 Ocak 2016
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26