Maliye’den 4/C Fazla Mesai Genelgesi

Hakem Kurulu tarafından gereğince 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personele ödenmesine karar verilen fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmemesine ilişkin ortaya çıkan tereddütler sendikamız tarafından Maliye Bakanlığına iletilmişti.

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bir genelge yayımlayarak, zorunlu fazla mesaiye ilişkin gerekçe belirtilmek suretiyle 4/C personele fazla çalışma ücreti ödenmesinde bir sakınca bulunmadığını bildirdi.


Eklenme : 02 Ağustos 2012
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26