"Mübaşirlere Adalet İstiyoruz" DİLEKÇE KAMPANYASI

Askeri yargıda görev yapan mübaşirler GİH sınıfında yer alırken Sivil Yargıdaki haksızlığın giderilmesi için DİLEKÇE KAMPANYASI düzenlenmiştir.

Yürüttükleri görev bakımından asli ve süreli hizmet ifa eden mübaşirlerin, kendileriyle benzer işleri gören diğer memurlar gibi (zabit katibi, şoför, vb. ) genel idare hizmetleri sınıfında bulunması gerektiği halde, yardımcı hizmetler sınıfında yer almaları, eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, çalışma barışı ve motivasyonunu da olumsuz etkilemektedir.

Mübaşirler, duruşmalarda hakim tarafından kendisine verilen işleri yapmak, kalem hizmetleriyle ilgili olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, mahkemeye ait posta ve tebligat işlerini yürütmek, duruşmanın düzen ve inzibatını sağlamak gibi önemli görevler ifa etmektedirler. Bu görevler, yargılama faaliyetinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Mübaşirler ilgili yönetmelik hükümlerine göre, adli hizmetlerin yürütülmesi açısından zorunlu ve asli görevleri ifa etmekte olup, bunlar 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde sayılan yardımcı hizmetlerden büyük ölçüde ayrılmaktadır.

Bu nedenle, 21.03.2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve askeri mahkemelerde çalışan mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına dahil edilmiştir.

Anayasanın eşitlik ilkesine göre sivil yargıda görev yapan Mübaşirlerin de Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması gerekmektedir.

Sivil yargıda görev yapan mübaşirlere yapılan bu ayrımcılığın giderilmesi için sendikamız tarafından dilekçe kampanyası düzenlenmiştir.

Ekte sunulan dilekçelerin imzalanarak sendika temsilcilerimize iletilmesini rica ediyoruz.

Temsilciliğimizin bulunmadığı işyerlerindeki üyelerimiz dilekçelerinizi faksla veya posta yoluyla sendikamıza doğrudan ulaştırabileceklerdir.

Toplanan dilekçeler Adalet Bakanlığına, TBMM Başkanlığına sendikamız tarafından teslim edilecektir.

DİLEKÇE EKLİ DOSYADA BULUNMAKTADIR.
Eklenme : 17 Kasım 2015
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26