Serbest Kıyafet Eylem Kararı

Büro Hak-Sen Yönetim Kurulunca alınan 16 Kasım 2015 tarih ve 798 sayılı kararda;

"08.10.2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeler kamu personelinin ihtiyaç ve taleplerinin uzağında kaldığı belirtilerek, ilgili yönetmeliğin 5. maddesindeki sınırlamalar kaldırılıncaya kadar genel ahlaki kural ve değerlerimize uygun bir biçimde kamu kurumlarında çalışan sendika üyelerimizin serbest kıyafetle iş yerlerine gitmeleri şeklinde eylem kararı alınmıştır."

ifadelerine yer verilmiştir.Eklenme : 17 Kasım 2015
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26