Ankara Böge İdare Mahkemesinde Neden Fazla Çalışma Ücreti Ödenmiyor ?

Ankara Bölge İdare Mahkemelerinde çalışan sendika üyelerimize fazla çalışma ücreti ödenmesi için Adalet Bakanlığına başvuru yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı personeline fazla çalışma ücreti ödenmesi için belirlenen usul ve esaslardaki dosya kriterlerini yerine getirmelerine rağmen personele bugüne kadar fazla çalışma ücreti ödenmemiştir.

Bu mağduriyetin giderilmesi için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.

Başvurumuz ekte sunulmuştur.
Eklenme : 14 Ekim 2015
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26