TUİK 4/C'lilerle İlgili Açılacak Davalar İçin Önemli Duyuru

Türkiye İstatistik Kurumunda çalışan 4/C'li üyelerimiz adına açılacak davalarla ilgili tereddütleri gidermek amacıyla ekte sunulan duyurunun yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Haberin ekinde bulunan duyurumuzla birlikte,

- Ankara İdare Mahkemesi kararı,
- Malatya İdare Mahkemesi kararı,
- Ankara'daki kazanılan dava sonucu yapılan ödemelere ilişkin banka dekontu

sunulmuştur.

Bilgilerinize.
Eklenme : 28 Ağustos 2015
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26