Haksen , Sözleşme Taleplerimizi Devlet Personele İletti

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Başkanlar Kurulu üyeleriyle birlikte konfederasyonumuzun toplu sözleşme taleplerini Devlet Personel Başkanı sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na iletti.

Görüşmeye; Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, Sağlık Hak-Sen Genel Başkanı Selahattin Karaca, Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz Kaya, Kültür Hak-Sen Genel Başkanı Suna Bayram, Afad Hak-Sen Genel Başkanı Durmuş Arslantaş ve Toç Hak-Sen Genel Başkan Yardımcısı Umut Kurtuluş Yuna katıldılar.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, konfederasyonumuzun belirlediği aşağıdaki talepleri gerekçeleriyle birlikte Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na sundu.

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ;

1-Memurlara çalışırken yapılan ek ödemelerin taban aylığına dahil edilerek, emekli aylıklarına yansıtılması,

2-Memur ve emeklilerine dini bayramlarda birer maaş tutarında ikramiye ödenmesi,

3-2014 yılından kalan enflasyon farkının ödenmesi,

4-Maaş artışlarının enflasyon + büyüme oranı baz alınarak yılbaşında tek seferde yapılması,

5-Anayasa Mahkemesi kararı gereğince , kamudaki fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin 2012 yılı öncesi uygulamaya geri dönülmesi,

6-Yemek yardımlarına ilişkin 50 kişi şartının kaldırılarak, yemek servisi alamayan memurlara hizmet alımı yoluyla yardımın yapılması,

7-Görevde yükselme sınavlarındaki mülakat şartının kaldırılması,

8-Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi,

9- 4/C’li personelin isteğine göre işçi veya memur kadrolarına atanmaları,

10-Üniversitelerde görev yapan sözleşmeli okutmanların akademik kadrolara atanmaları,

11-Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak ilgili personelin Genel İdari Hizmetler sınıfına aktarılması,

12-Teknik hizmetler sınıfında yer alan matematikçi, istatistikçi,

ekonomist vb. unvanlı personele 3.600 ek gösterge verilmesi,

13-Merkez-taşra uzmanı ayrımının kaldırılarak kamudaki tüm uzmanlara, şube müdürlerine ve müdür yardımcılarına 3.600 ek gösterge verilmesi,

14-Meteoroloji çalışanlarının Anayasal hakkı olan Havacılık Tazminatının ödenmesi,

15-657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personele ücretsiz izin hakkının verilmesi,

16-375 sayılı KHK uyarınca, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personele ek ödeme verilmesi,

17-Özelleştirme sonucu diğer kamu kurumlarına 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre nakledilen personelde olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumunda görev yapan personelin de her yıl sözleşme imzalama zorunluluğunun kaldırılması,

18-Kazanılmış haklarda gerileme yaratacak düzenleme yasağının konması,
Eklenme : 29 Temmuz 2015

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26