Genel Başkan Ayhan Çivi: TÜİK 4/C'liye Yargı Yoluyla İş Güvencesi Kazanıyoruz

Haksen ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Danıştay 12.Dairesinin verdiği kararın yargı yoluyla TÜİK 4/c personele iş güvencesi kazandıklarını, söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personel için Danıştay 12.Dairesi önemli bir kararın altına imza attı.

Büro Çalışanları Hak Sendikası (Büro Hak-Sen) tarafından açılan davada, Danıştay 12.Dairesi 4/C statüsündeki personel açısından 657 sayılı Yasanın referans norm olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.

TÜİK'de 4/C statüsünde çalışırken "Uyarma" cezası aldığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen sendika üyesinin göreve iadesi için açılan davanın olumlu sonuçlanmış, ancak kurum ilgili personelin sözleşmesini yenilememişti.

Bunun üzerine sendika tarafından açılan ikinci davanın idare mahkemesince reddedilmesi üzerine Danıştay'a yapılan temyiz başvurusu sonucu Danıştay 12.Dairesi idare mahkemesi kararını bozdu.
Danıştay kararında; 4/C statüsündeki personelle ilgili düzenleme yapma yetkisinin Bakanlar Kurulu'nda olduğu ancak 657 sayılı Yasa'da yer alan düzenlemelerin referans norm olarak alınmasında hukuken bir engel bulunmadığı, belirtilmiştir.

Kararda; Davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı hususunun hukuken kabul edilebilir biçimde net olarak ortaya konulmadığı,aksine davalı idarenin yaptığı iş nedeniyle her zaman geçici personele ihtiyacı bulunduğunu açıkça ifade ettiği de görülmektedir, denilmektedir.

Danıştay 12.Dairesi, mevcut süregelen uygulaması bakımından 4/C kapsamında bulunan tüm personelin geçici ve sürekli işlerde istihdam edildiği, bu nedenle de sözleşme süresinin bitiminde sözleşmesinin yenilenmesi konusunda idarelerin geniş takdir yetkisinin bulunduğunu söylemek mümkün değildir, diyerek idare mahkemesi kararını bozmuştur.

TÜİK YÖNETİMİ HUKUKU ÇİĞNEMEYE DEVAM EDİYOR.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi kararla ilgili yaptığı değerlendirmede, söz konusu kararın hukuka aykırı biçimde keyfi olarak sözleşmesi feshedilen diğer personel için de önemli bir güvence olacağını, söyledi.

Çivi, çeşitli gerekçelerle sözleşmesi feshedilen sendika üyelerimiz adına açtığımız davaları kazanmamıza rağmen TÜİK yönetimi hukuku çiğneyerek personeli görevine iade etmemektedir. Danıştay kararı bu nedenle önemlidir ve yargı yoluyla iş güvencesi anlamına gelmektedir, dedi.
Eklenme : 02 Haziran 2015

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26