Sivil Yargıdaki Mübaşirlere Anayasal Ayrımcılık Yapılıyor

HAKSEN ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, sivil yargıda Mübaşir kadrosunda görev yapan personele ayrımcılık yapıldığını, söyledi.

Sivil yargıda görev yapan Mübaşirlerin 657 sayılı DMK uyarınca Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer aldığını belirten Çivi, yürüttükleri görev bakımından asli ve süreli hizmet ifa eden mübaşirlerin, kendileriyle benzer işleri gören diğer memurlar gibi (zabit katibi, şoför, vb. ) genel idare hizmetleri sınıfında bulunması gerektiği halde, yardımcı hizmetler sınıfında yer almaları, eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, çalışma barışı ve motivasyonunu da olumsuz etkilemektedir, dedi.

657 sayılı Yasaya göre yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin , kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa etmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Çivi,halbuki mübaşirler, duruşmalarda hakim tarafından kendisine verilen işleri yapmak, kalem hizmetleriyle ilgili olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, mahkemeye ait posta ve tebligat işlerini yürütmek, duruşmanın düzen ve inzibatını sağlamak gibi önemli görevler ifa etmektedirler. Bu görevler, yargılama faaliyetinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Mübaşirler ilgili yönetmelik hükümlerine göre, adli hizmetlerin yürütülmesi açısından zorunlu ve asli görevleri ifa etmekte olup, bunlar 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde sayılan hizmetlerden büyük ölçüde ayrılmaktadır, dedi.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, 21.03.2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve askeri mahkemelerde çalışan mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına dahil edildiğini hatırlatarak, Anayasanın eşitlik ilkesine göre sivil yargıda görev yapan Mübaşirlerin de Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması gerektiğini , söyledi.
Eklenme : 02 Nisan 2015

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26