Sendikamızın Bir Kazanımı Daha

Sendikamızın açtığı dava sonucu Danıştay, saatlik izinlerin yıllık izinden düşülemeyeceğine karar verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından çıkarılan yönerge ile personelin aldığı saatlik izinlerin yıllık izinden düşürülmesine karar verilmiştir.

Bu yönergenin ilgili maddesinin iptali için sendikamız tarafından Danıştay'a açılan dava sonucu, Danıştay, işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Eklenme : 10 Mart 2015
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26