4/C Personele Önemli Duyuru

Hakem Kurulu kararlarının uygulanmasıyla ilgili sendikamız tarafından yapılan çalışmalar hakkında 4/C personele önemli duyuru

1-YILDA 11 AY 28 GÜN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME;

1 Haziran 2012 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 10 Uncu Maddesinde;

“Geçici personelin çalışma süreleri
Madde 10- (1) 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personelin çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında 30/11/2012 tarihine kadar gerekli değişiklik yapılır.” denilmektedir.

Karara göre yıllık 11 ay 28 günlük çalışma süresine ilişkin değişikliğin 30 Kasım 2012 tarihine kadar yapılması düzenlenmiştir.

Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bir yıldaki 11 aylık çalışma sürelerini Temmuz ayında dolduracak olan personelin bulunması nedeniyle ( adliyeler, milli eğitim , maliye gibi) Bakanlar Kurulu kararında bir an önce değişiklik yapılması için Başbakanlığa yaptığımız başvuru dikkate alınarak, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulu kararı Başbakanlığa gönderilmiş olup, kısa bir sürede imzalanarak yayımlanacaktır.

Böylece, ilgili personelin karşılaşabileceği hak kaybı önelmiş olacaktır.

Özellikle belirtmek isteriz ki, 4/C personelle ilgili böyle bir sorunun olduğu ancak sendikamızın başvurusu ile ortaya çıkmıştır ve talebimiz doğrultusunda çalışma başlatılmıştır.

2-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

1 Haziran 2012 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 37 nci maddesinde;

“Fazla çalışma ücreti
Madde 17- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.”

Hükmüne göre 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 4/C personelin aylık fiilen yaptığı 50 saat fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Genel Başkan Ayhan Çivi’nin Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde ilgili yöneticilerle bugün yaptığı görüşmede, söz konusu maddenin bazı birimler de uygulanmayarak, ayrıca bir yazılı talimat beklendiği söylenmiştir.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; söz konusu kararda tüm uygulamanın açık ve net bir şekilde belirtildiği ve ayrıca bir başka talimata gerek kalmaksızın uygulanacağı söylenmiştir.
Bu nedenle, yapılacak olan aylık 50 saat fazla mesaiya karşılık olarak Bütçe Kanununda belirtilen saat başına 1,35 TL ücret uygulanarak fazla mesai yapan personele ödeme yapılacaktır.

Sendikamız bugüne kadar 4/C personelin yaşadığı sorunların çözümü konusunda ve doğru bilgilendirilmesi için son derece duyarlı davranmıştır. Bu şekilde çalışmaya da devam edecektir.

Tüm 4/C personele önemle duyurulur.
Eklenme : 03 Temmuz 2012

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26