Adalet Bakanlığı'ndan Sözde Fazla Mesai Ücreti Genelgesi

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından dün (15/01/2015) Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları’na gönderilen resmi yazı ile fazla mesai ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve nasıl ödeneceği bildirildi.

Genelgeye göre, Torba Yasa ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükme göre fazla çalışma ücretlerinin ayda 50 saat ve her bir personel için yılda 300 saati geçmeyeceği, bu ücretten Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Soruşturma ve İlamat Büroları ile Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi çalışanlarının yararlanacağı, belirtildi.
Ayrıca, bu birimlerde çalışan personele 11 Eylül 2014 tarihi ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yer alan 111 günlük süre içinde geçmişe dönük olarak fazla mesai ücreti ödeneceği bildirildi.

Genelge hükümleri uyarınca, ayda 50 - 150 TL arasında ödeneceği tahmin edilen fazla çalışma ücretinden İdari İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Emanet Bürosu, Talimat Bürosu, Yakalama Bürosu, Muhabere Bürosu,İcra Müdürlükleri, Ön Büro ve Danışma Birimlerinde çalışan personeli hariç tutulduğu tespit edildi.

Mahkeme personeline fazla çalışma ücreti ödenmesi için , bir önceki yıldan devreden ve yıl içinde esas kaydına giren toplam dosya sayısının ilgili mahkemede görev yapan Zabıt Katibi sayısına bölünmesi sonucu bulunacak sayının her bir Zabıt Katibi için tespit edilen sayıya ulaşması gerekiyor.

Buna göre, kişi bazında kriterleri sağlamayan veya fiilen fazla mesai yapmayanlara ödeme yapılmayacak.

Haksen ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Genelgenin, fazla mesai ücreti ödenmemesi için çıkarıldığını, bunun kabul edilemez bir düzenleme olduğunu belirterek, sendika olarak gerekli tepkiyi göstereceğiz , dedi.

Eklenme : 16 Ocak 2015
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26