Danıştay’dan 4/C Personel İçin Önemli Karar

Sendikamızın açtığı davada Danıştay 12.Dairesi 4/C personele fazla çalışma ücreti veya izin verilmesi gerektiğine karar verdi.

Sendikamız tarafından, Ankara Bölge İdare Mahkemesinde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan iki sendika üyesi adına 2010 yılında açtığı dava sonuçlandı.

2012 yılına kadar Adalet Bakanlığında çalışan kadrolu personele aylık 165 TL fazla çalışma ücreti ödenmekteydi. 15.5.2010 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığında çalışan 4/C personele fazla çalışma ücreti ödenmesine son verilmesi üzerine sendika üyelerimiz adına ; hem Bakanlar Kurulu kararındaki “Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmez ve sözleşmelerinde bu yolda hüküm konulamaz” ibaresinin iptali hem de Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi talebinin ret işleminin iptali için Danıştay’a dava açılmıştır.

2010 yılında açılan dava ancak 2014 yılında sonuçlanmıştır. Davanın bu kadar uzun sürede sonuçlanmasının nedeni ise Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümü sonucu, 2 yıl boyunca başka bir dairede bulunan dosyanın 2012 yılında Danıştay 12.Daire’ye gönderilmiş olmasındadır.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEK.

Sendikamıza gönderilen kararda;
657 sayılı Yasaya göre çalıştırılan 4/C personelin Fazla Çalışma Ücreti açısından 657 sayılı Yasanın Fazla Çalışma Ücretine ilişkin 178 inci maddesinin kıyasen uygulanması gerektiği belirtilerek, 4/C personele Fazla Çalışma Ücreti ödenmesine karar vermiştir.

Söz konusu karar uyarınca iki sendika üyemiz 15.05.2010-31.12.2012 tarihleri arasındaki fazla çalışma ücretleri yasa gecikme faizi ile birlikte üyelerimize ödenecektir.

Söz konusu karar ; özellikle fazla çalışma yaptırılmasına rağmen ücret ödenmeyen n TÜİK 4/C personeli için Danıştay’a açtığımız davaya önemli bir dayanak olacaktır.

DANIŞTAY, BAKANLAR KURULU KARARINI HUKUKA UYGUN BULDU.

Bakanlar Kurulu kararındaki “Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmez ve sözleşmelerinde bu yolda hüküm konulamaz” hükmünün iptali talebimiz Danıştay tarafından reddedilmiştir.

Danıştay kararında; söz konusu hükmün sadece ücret açısından değerlendirilmesi gerektiğini, diğer mali ve sosyal hakların kadrolu memurlara göre kıyasen uygulanabileceğini belirterek, bundan sonra açılacak davalar konusunda da yol göstermiştir.

Karar gerekçelerine göre; 4/C personelin kadrolu memurların yararlandığı mali ve sosyal haklardan ( ek ödeme, fazla çalışma, döner sermaye, yol ücreti vb.) yararlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Buna göre, mali ve sosyal haklar konusunda bireysel olarak İdare Mahkemelerine dava açılması daha etkin bir yol olacaktır.
Eklenme : 02 Kasım 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26