Mübaşirlere vurulan pranga kaldırılsın

Büro Hak-Sen Hukuk Sekreteri Cevdet Telefoncu, Mübaşirlerin GİH Sınıfına dâhil edilmesi için Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Resmi Mübaşir üniformasıyla açıklamasını yapan Cevdet Telefoncu şunları söyledi;

“Değerli basın mensupları, Sevgili yargı çalışanları,
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23.01.2012 tarihinde duyurulan Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı'nın içerisinde; Yargılama faaliyetleri sırasında önemli görevler ifa eden mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdari Hizmetleri Sınıfı (GİH) geçirilmesi tasarlanırken. Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen tasarıda söz konusu düzenleme çıkarılmıştır.

Mübaşirler tarafından sevinçle karşılanan bu düzenlemenin çıkarılmasını hayal kırıklığı yaratmıştır. Çünkü Mübaşirlerimizin genel idari hizmetler sınıfına dâhil edilmemesi hem hakkaniyet hem de çalışma barışı açısından etik değildir.

Mübaşirler hizmetleri yürütürken üniformaya sahip çalışanlardır. Nasıl ki; bir polis, bir itfaiye eri, bir ordu mensubu resmi üniforma ile görev yaparken genel idari hizmetleri sınıfından sayılıyor ve özel kılınıyorsa, Adalet Saraylarının üniformalı fedakar ve cefakar çalışanı olan Mübaşirleri genel idari hizmetleri sınıfını hak etmektedir.

Bu üniforma içerisindeki mübaşirlerimizi hizmetli olarak kabul etmek mümkün değildir. Kalem işlemlerinin yürütülmesinde, kalem ile başkan, başkan ile üyeler, kalem ile üyeler arasındaki koordinasyonunun sağlanmasında, duruşmada başkan ve üyeler tarafından verilen işleri yaparken, duruşmanın düzen ve intizamını sağlanmasında, Mahkemeye ait posta evrakları ile diğer görevleri yerine getiren Tozlanmış arşiv odalarında yıllanmış dosyalarının arşivlenmesi ve bunların ayrılmasını sağlamasında, keşiflerde üniformalı olarak görev alan ve keşif mahallinin nizam ve intizamını sağlanmasında önemli görevler üstlenen Mübaşirlerin GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINI hak etmektedir.

Sayın Başbakanımız, Sayın Adalet Bakanımız;

Bildiğinize inandığımız ve bilginiz dâhilinde olduğu kanaati ile; Mübaşirlerin görevlerini yerine getirirken ne kadar fedakar ve cefakar bir şekilde çalıştıklarını, onlarsız ne bir keşfin, ne bir duruşmanın ne de kalem işlemleri ile arşiv işlemlerinin yerine getirilmesi mümkün değildir.

Bizlerin hakkını teslim edeceğinize dair hiç bir şüphemiz olmadığı için Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilmemizi sağlayacağınızı inanıyoruz.

Sizlerin, bu tasarının gerek komisyonlarda gerekse TBMM Genel kurulunda görüşülmesi sırasında bize sahip çıkacağınıza olan inancımız tamdır.
Yürüttükleri görevlerinin hem asli hem de sürekli hizmetler olması nedeniyle mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler Sınıfına dâhil edilmesi, hem bir hakkın teslimi hem de Adaletin terazisindeki dengenin eşit olmasını sağlayacaktır.

Bu talebimizin gerçekleşmesi en büyük dileğimizdir.”


Eklenme : 23 Haziran 2012

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26